Internet się odłącza


(Johny Walker) #1

Witam.Mam pewien problem, otóż od pewnego czasu mój internet nie chodzi poprawnie. Co jakiś czast się po prostu odłącz i po chwili z powrotem podłącza. Jest to bardzo irytujące.

Mój internet jest z Orange i działa na routerze.

Ważnym faktem (według mnie) może być to że nie dawno formatowałem system


(roobal) #2

Johny Walker , na forum piszemy w języku polskim, w związku z tym należy korzystać z polskich znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ś,ź,ż), proszę poprawić tytuł wątku, w przeciwnym razie temat zostanie przeniesiony do kosza.

PS w poście piszesz poprawnie odłącza, podłącza, a w tytule wątku piszesz z błędem?


(Rupertm) #3

Koniecznie zadzwoń pod 801505505 miałem ten sam problem z neostradą fiber i wizyta monterów załatwiła problem


(roobal) #4

Co to za router (producent i model), uruchom wiersz poleceń i podaj wynik poleceń, gdy:

1. Jest internet

ipconfig /all

netsh dump

route print

2. Nie ma internetu

ipconfig /all

route print

(Johny Walker) #5

Przepraszam za taką późną odpowiedz ale nie kiedy nie mogę się nawet połączyć z internetem :confused: .Te wyniki wstawiłem w paczkę rar ( nie wiem czy może być jak nie to proszę napisać ) router pentagram cerberus p 6351

Link od paczki : http://speedy.sh/KT6Yw/wynik-polecen.rar


(roobal) #6

Te zrzuty oprócz ipconfig są kompletnie nieczytelne, nie rób zrzutu ekranu, żeby skopiować wynik poleceń, klikasz w wierszu poleceń na polu edycji (czarne tło) prawym przyciskiem myszy, wybierasz z menu zaznacz wszystko, wciskasz na klawiaturze ctrl+c i wklejasz tu na forum, przy użyciu tago code.


(Johny Walker) #7

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Home>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : HOME-PC

Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Lista przeszukiwania sufiksów DNS : domain.name

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

Sufiks DNS konkretnego połączenia : domain.name

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Atheros AR5005G Wireless Network A

apter

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : D8-5D-4C-DF-36-22

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::8002:cafd:b1b1:5b3a%16(Preferowane

Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.114(Preferowane)

Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 3 sierpnia 2012 23:29:28

Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 6 sierpnia 2012 23:29:28

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.100

Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100

Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 215506252

Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-17-A9-93-9E-BC-AE-C5-82-F0-D

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Karta tunelowa isatap.domain.name:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia : domain.name

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IPv6. . . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:1c04:b04:e0c0:1779(Pref

rowane)

Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::1c04:b04:e0c0:1779%11(Preferowane)

Brama domyślna. . . . . . . . . . : ::

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Wyłączony

C:\Users\Home>

Konfiguracja protokołu IPHTTPS

----------------------------------

pushd interface httpstunnel

reset

popd

Koniec konfiguracji protokołu IPHTTPS

----------------------------------

Konfiguracja IPv4

----------------------------------

pushd interface ipv4

reset

set global icmpredirects=enabled

popd

Koniec konfiguracji IPv4

----------------------------------

Konfiguracja IPv6

----------------------------------

pushd interface ipv6

reset

set interface interface="Teredo Tunneling Pseudo-Interface" forwarding=disabled

advertise=disabled mtu=1280 metric=0 siteprefixlength=0 nud=disabled routerdisco

very=disabled managedaddress=disabled otherstateful=disabled weakhostsend=disabl

ed weakhostreceive=disabled ignoredefaultroutes=disabled advertisedrouterlifetim

e=0 advertisedefaultroute=disabled currenthoplimit=0 forcearpndwolpattern=disabl

ed enabledirectedmacwolpattern=disabled

popd

Koniec konfiguracji IPv6

----------------------------------

Konfiguracja ISATAP

----------------------------------

pushd interface isatap

popd

Koniec konfiguracji ISATAP

----------------------------------

Konfiguracja 6to4

----------------------------------

pushd interface 6to4

reset

popd

Koniec konfiguracji 6to4

----------------------------------

Konfiguracja ISATAP

----------------------------------

pushd interface isatap

popd

Koniec konfiguracji ISATAP

========================

Konfiguracja serwera proxy portu

========================

pushd interface portproxy

reset

popd

Koniec konfiguracji serwera proxy portu

----------------------------------

Konfiguracja TCP

----------------------------------

pushd interface tcp

reset

set global rss=enabled chimney=automatic autotuninglevel=normal congestionprovid

er=none ecncapability=disabled timestamps=disabled netdma=enabled dca=enabled

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

Nie można wykonać zrzutu podczas pobierania ustawień (chimneyapplication ).

popd

Koniec konfiguracji TCP

----------------------------------

Konfiguracja Teredo

----------------------------------

pushd interface teredo

set state type=client servername=teredo.ipv6.microsoft.com. servervirtualip=0.0.

0.0

popd

Koniec konfiguracji Teredo

----------------------------------

Konfiguracja 6to4

----------------------------------

pushd interface 6to4

reset

popd

Koniec konfiguracji 6to4

------------------------------------

Konfiguracja mostka (nieobsługiwana)

------------------------------------

------------------------------------

Koniec konfiguracji mostka

------------------------------------

----------------------------------------

Konfiguracja przewodowej sieci LAN

----------------------------------------

pushd lan

popd

Koniec konfiguracji przewodowej sieci LAN.

Zrzut konfiguracji komórkowego połączenia szerokopasmowego nie jest obsługiwany

==========================================================

Konfiguracja urzędu rejestrowania kondycji

==========================================================

pushd nap hra

popd

Koniec konfiguracji urzędu rejestrowania kondycji w ochronie dostępu do sieci

==========================================================

Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci

==========================================================

pushd nap client

----------------------------------------------------------

Konfiguracja zaufanej grupy serwerów

----------------------------------------------------------

reset trustedservergroup

----------------------------------------------------------

Konfiguracja dostawcy usług kryptograficznych

----------------------------------------------------------

set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048

"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja algorytmu skrótu

----------------------------------------------------------

set hash oid = "1.3.14.3.2.29"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja wymuszania

----------------------------------------------------------

set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id

= "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja śledzenia

----------------------------------------------------------

set tracing state = "disable" level = "basic"

----------------------------------------------------------

Konfiguracja interfejsu użytkownika

----------------------------------------------------------

reset userinterface

popd

Koniec konfiguracji klienta ochrony dostępu do sieci

-----------------------------------------

Dostęp zdalny - konfiguracja

-----------------------------------------

pushd ras

popd

Dostęp zdalny - koniec konfiguracji.

-----------------------------------------

Konfiguracja diagnostyki Dostępu zdalnego

-----------------------------------------

pushd ras diagnostics

set rastracing component = * state = disabled

set modemtracing state = disabled

set cmtracing state = disabled

set securityeventlog state = disabled

popd

Koniec konfiguracji diagnostyki Dostępu zdalnego.

-----------------------------------------

Dostęp zdalny AAAA - konfiguracja

-----------------------------------------

pushd ras aaaa

popd

Dostęp zdalny AAAA - koniec konfiguracji.

-----------------------------------------

Konfiguracja serwera proxy WinHTTP

-----------------------------------------

pushd winhttp

reset proxy

popd

Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP

----------------------------------------

Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN

----------------------------------------

pushd wlan

Lista filtrów dozwolonych

----------------------------------------

Lista filtrów zablokowanych

----------------------------------------

popd

Koniec konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN

C:\Users\Home>

C:\Users\Home>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

16...d8 5d 4c df 36 22 ......Karta Atheros AR5005G Wireless Network Adapter

1...........................Software Loopback Interface 1

18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================

Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.100 192.168.1.114 25

127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.114 281

192.168.1.114 255.255.255.255 On-link 192.168.1.114 281

192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.114 281

224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.114 281

255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.114 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

Brak

Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

1 306 ::1/128 On-link

16 281 fe80::/64 On-link

16 281 fe80::8002:cafd:b1b1:5b3a/128

On-link

1 306 ff00::/8 On-link

16 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

Brak

C:\Users\Home>

Nie internetu:

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Home>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : HOME-PC

Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia : domain.name

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Atheros AR5005G Wireless Networ

apter

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : D8-5D-4C-DF-36-22

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa isatap.domain.name:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

C:\Users\Home>

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7601]

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Home>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

16...d8 5d 4c df 36 22 ......Karta Atheros AR5005G Wireless Network Adapter

1...........................Software Loopback Interface 1

18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

11...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================

Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

===========================================================================

Trasy trwałe:

Brak

Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

1 306 ::1/128 On-link

1 306 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

Brak

C:\Users\Home>

Proszę