Internet strasznie wolno chodzi


(Makoomba) #1

Od dwóch dni cos dziwnego dzieje się z moim łączem. Mam łącze w chello upc 25 Mbit/s; z transferem bywało różnie raz bylo mniej, raz więcej niż 25 ale nie narzekałem bo miescily się te wahania w granicach +-20 % od predkosci nominalnej, Niestety wczoraj cos się stało i po włączeniu komputera internet chodzi tak jakbym używał starego modemu podpietego do sieci telefonicznej, czyli prawie wcale. Po sprawdzeniu na speedtest.net wyszło mi że mój download wynosi uwaga całe 0,45 Mbit/s, upload jest w normie (ok 2 Mbit/s). Co może być tego przyczyną? Czy to wina providera czy moze jakis trojan albo inny spyware? Możliwe że podczas mojej nieobecnosci z komputera mogla korzystac siostra i nasciagala jakiegos syfu.

Wrzucam loga z Hijackthis:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 07:33:51, on 2010-11-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.20583)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.2.183.39\GoogleCrashHandler.exe

D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

D:\Program Files\Digsby\lib\digsby-app.exe

C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files (x86)\Java\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

D:\Program Files\Digsby\lib\aspell\bin\aspell.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

D:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.babylon.com/home?AF=15000

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: Babylon-English Toolbar - {ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad} - C:\Program Files\Babylon-English\tbBaby.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Babylon IE plugin - {9CFACCB6-2F3F-4177-94EA-0D2B72D384C1} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Babylon-English Toolbar - {ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad} - C:\Program Files\Babylon-English\tbBaby.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - D:\Program Files (x86)\Java\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - D:\Program Files (x86)\Java\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Babylon-English Toolbar - {ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad} - C:\Program Files\Babylon-English\tbBaby.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

O4 - HKLM\..\Run: [avast5] "D:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "D:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Babylon Client] C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe -AutoStart

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "D:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: digsby.lnk = D:\Program Files\Digsby\digsby.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Translate this web page with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

O8 - Extra context menu item: Translate with Babylon - res://C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Plug-In - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Translate this web page with Babylon - {F72841F0-4EF1-4df5-BCE5-B3AC8ACF5478} - C:\Program Files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service (ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0) - ABBYY (BIT Software) - C:\Program Files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - AVAST Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - AVAST Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: CiSvc - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - D:\Program Files (x86)\Java\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


--

End of file - 10223 bytes

i Combofix

ComboFix 10-11-17.01 - Administrator 2010-11-17 19:24:16.1.1 - x86

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.2.1250.48.1045.18.1983.1632 [GMT 1:00]

Uruchomiony z: d:\downloads\ComboFix.exe

AV: avast! Antivirus *On-access scanning disabled* (Updated) {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}


UWAGA - TEN KOMPUTER NIE MA ZAINSTALOWANEJ KONSOLI ODZYSKIWANIA 

.


((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Usunięto )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.


c:\windows\system32\AutoRun.inf


.

((((((((((((((((((((((((( Pliki utworzone od 2010-10-17 do 2010-11-17 )))))))))))))))))))))))))))))))

.


2010-11-01 07:23 . 2010-11-01 07:35	--------	d-----w-	C:\aaa

2010-11-01 07:23 . 2010-11-01 07:23	--------	d-----w-	C:\Nowy folder

2010-10-28 17:05 . 2010-11-15 12:49	--------	d-----r-	C:\Program Files

2010-10-28 17:02 . 2010-10-28 15:17	--------	d-----w-	C:\Documents and Settings


.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Sekcja Find3M ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

2010-10-14 23:44 . 2010-10-14 23:44	4280320	----a-w-	c:\windows\system32\GPhotos.scr

.


------- Sigcheck -------


[-] 2007-07-28 . 0FB6743E937C7BB248B2530A5A77ABC6 . 360576 . . [5.1.2600.2892] . . c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys[-] 2007-07-13 . A29DE506E89C131C0AACC86047CB1373 . 3856896 . . [7.00.6000.20591] . . c:\windows\system32\mshtml.dll


[-] 2007-07-26 . 9899BB89856E3BD4EF13E11CCEE49B71 . 2190464 . . [5.1.2600.3093] . . c:\windows\system32\ntoskrnl.exe


[-] 2007-07-10 . CE594E18FE0D0AF804F1F3694921CE62 . 642560 . . [5.1.2600.3099] . . c:\windows\system32\user32.dll


[-] 2007-07-13 . CE7193C5F7C01B19768E066087C1C919 . 814592 . . [7.00.6000.20583] . . c:\windows\system32\wininet.dll


[-] 2007-07-13 . 32F67215C57DF2C401BF93B7EE65987F . 974848 . . [6.00.2900.2649] . . c:\windows\explorer.exe


[-] 2007-07-27 . 89878732D5EB0C845AD2356081142F2A . 1548288 . . [5.1.2600.2180] . . c:\windows\system32\sfcfiles.dll[-] 2007-07-26 . 5362D54A6925AFDCBBBA53B43EE65774 . 2067584 . . [5.1.2600.3051] . . c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe


c:\windows\System32\wuauclt.exe ... - brak elementu 

c:\windows\System32\regsvc.dll ... - brak elementu 

.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.

.

*Uwaga* puste wpisy oraz domyślne, prawidłowe wpisy nie są pokazane  

REGEDIT4


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks]

"{ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad}"= "c:\program files\Babylon-English\tbBaby.dll" [2010-06-13 2734688]


[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad}]

2010-06-13 18:10	2734688	----a-w-	c:\program files\Babylon-English\tbBaby.dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

"{ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad}"= "c:\program files\Babylon-English\tbBaby.dll" [2010-06-13 2734688]


[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad}]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\Webbrowser]

"{CE18769B-C7FA-42D2-860D-17C4662C70AD}"= "c:\program files\Babylon-English\tbBaby.dll" [2010-06-13 2734688]


[HKEY_CLASSES_ROOT\clsid\{ce18769b-c7fa-42d2-860d-17c4662c70ad}]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Google Update"="c:\documents and settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" [2010-10-28 136176]

"Gadu-Gadu 10"="d:\program files (x86)\Gadu-Gadu 10\gg.exe" [2010-10-07 12661344]

"DAEMON Tools Lite"="d:\program files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" [2010-04-01 357696]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"NvCplDaemon"="c:\windows\system32\NvCpl.dll" [2005-12-09 7311360]

"nwiz"="nwiz.exe" [2005-12-09 1519616]

"NvMediaCenter"="c:\windows\system32\NvMcTray.dll" [2005-12-09 86016]

"RTHDCPL"="RTHDCPL.EXE" [2006-04-04 16120832]

"SunJavaUpdateSched"="c:\program files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe" [2010-05-14 248552]

"HP Software Update"="c:\program files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe" [2007-03-11 49152]

"AdobeCS4ServiceManager"="c:\program files\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" [2008-08-14 611712]

"avast5"="d:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" [2010-09-07 2838912]

"GrooveMonitor"="d:\program files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe" [2006-10-26 31016]

"Babylon Client"="c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Babylon.exe" [2010-11-15 3824056]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CTFMON.EXE"="c:\windows\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 15360]


[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

"nltide_2"="shell32" [X]

"nltide_3"="advpack.dll" [2007-07-27 124928]


c:\documents and settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

HP Digital Imaging Monitor.lnk - c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe [2007-3-11 210520]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"DisableStatusMessages"= 1 (0x1)


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoSMMyPictures"= 1 (0x1)

"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

"NoSMHelp"= 1 (0x1)

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoSMMyPictures"= 1 (0x1)

"NoSMConfigurePrograms"= 1 (0x1)

"NoSMHelp"= 1 (0x1)

"NoResolveTrack"= 1 (0x1)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"AntiVirusOverride"=dword:00000001


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"=

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=

"d:\\Program Files (x86)\\Gadu-Gadu 10\\gg.exe"=

"d:\\Program Files\\Steam\\Steam.exe"=

"c:\\Program Files\\Common Files\\Adobe\\CS4ServiceManager\\CS4ServiceManager.exe"=

"d:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office12\\OUTLOOK.EXE"=

"d:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office12\\GROOVE.EXE"=

"d:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office12\\ONENOTE.EXE"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Plugin Manager\\skypePM.exe"=

"c:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=


[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5353:TCP"= 5353:TCP:Adobe CSI CS4


R0 sptd;sptd;c:\windows\system32\drivers\sptd.sys [2010-10-31 691696]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2010-10-31 165584]

R2 ABBYY.Licensing.FineReader.Professional.9.0;ABBYY FineReader 9.0 PE Licensing Service;c:\program files\Common Files\ABBYY\FineReader\9.00\Licensing\PE\NetworkLicenseServer.exe [2007-12-06 660768]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-10-31 17744]

R3 P0630VID;Creative WebCam Live!;c:\windows\system32\drivers\P0630Vid.sys [2010-11-11 91830]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\svchost]

HPZ12	REG_MULTI_SZ Pml Driver HPZ12 Net Driver HPZ12

hpdevmgmt	REG_MULTI_SZ hpqcxs08 hpqddsvc

.

Zawartość folderu 'Zaplanowane zadania'


2010-11-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1715567821-725345543-500Core.job

- c:\documents and settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-28 16:13]


2010-11-17 c:\windows\Tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-1177238915-1715567821-725345543-500UA.job

- c:\documents and settings\Administrator\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2010-10-28 16:13]


2010-11-12 c:\windows\Tasks\WebReg Deskjet F4100 series.job

- c:\program files\HP\Digital Imaging\bin\hpqwrg.exe [2007-03-11 19:27]

.

.

------- Skan uzupełniający -------

.

uStart Page = hxxp://search.babylon.com/home?AF=15000

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - d:\progra~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Translate this web page with Babylon - c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/ActionTU.htm

IE: Translate with Babylon - c:\program files\Babylon\Babylon-Pro\Utils\BabylonIEPI.dll/Action.htm

.


**************************************************************************


catchme 0.3.1398 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net

Rootkit scan 2010-11-17 19:28

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2 NTFS


skanowanie ukrytych procesów ...  


skanowanie ukrytych wpisów autostartu ... 


skanowanie ukrytych plików ...  


skanowanie pomyślnie ukończone

ukryte pliki: 0


**************************************************************************

.

--------------------- Pliki DLL ładowane pod uruchomionymi procesami ---------------------


- - - - - - - > 'winlogon.exe'(900)

c:\windows\system32\cscui.dll

.

Czas ukończenia: 2010-11-17 19:30:02

ComboFix-quarantined-files.txt 2010-11-17 18:29


Przed: 9 121 443 840 bajtów wolnych

Po: 9 796 308 992 bajtów wolnych


- - End Of File - - 29DB97EB273D88AD3A99640DAC1AFEE1

[/code]

(B Pazdan1) #2

UPC ma awarię łącza. Podobno naprawiają. Niektórzy mówią, że już w nocy się poprawiło, ale nie sprawdzałem.


(Makoomba) #3

no juz jest lepiej, mam 5 Mbit downloadu, thx za info