Internet strasznie zwolnił- Proszę o pomoc!

Tak, więc wczoraj sobie wszedłem na komputer. Przegłądałem strony. Wyłącztłem przeglądarke i właczyłem po chwili ponowni. Ładowanie stron trwa wieki. Nerwy mi puszczają. Dziś dalej to samo.

Oto Logi OTL:

http://wklej.org/id/1218049/

Extras:

http://wklej.org/id/1218050/

 

Wiem trochę tego dużo :smiley:

Proszę o pomoc.

Odinstaluj Facemoods Toolbar,BrowseToSave 1.74,WinZipper,Dealply,Lollipop.Użyj AdwCleaner http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner z funkcji Skan(Szukaj) a następnie Clean(usuń)

Pokaż nowy OTL.txt

Proszę oto AC [sO]

http://wklej.org/id/1218474/

Oto OTL po zabiegu:

http://wklej.org/id/1218478/

Extras:

http://wklej.org/id/1218479/

Internet trochę lepiej po zzabiegach.

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

:OTL
DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\taphss.sys -- (taphss)
IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Secondary Start Pages = Reg Error: Value error.
IE - HKU\S-1-5-21-2000478354-261903793-1177238915-1003\..\URLSearchHook: {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - C:\Program Files\pandasecuritytb\pandasecurityDx.dll ()
IE - HKU\S-1-5-21-2000478354-261903793-1177238915-1003\..\SearchScopes\{1F068D1A-6948-45D4-8D99-87AE53855683}: "URL" = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}SearchSource=4ctid=CT1561552CUI=UN13788101062272116UM=1
IE - HKU\S-1-5-21-2000478354-261903793-1177238915-1003\..\SearchScopes\{8EEAC88A-079B-4b2c-80C1-7836F79EB40A}: "URL" = http://pl.search.yahoo.com/search?p={searchTerms}fr=chr-comodo
O4 - HKLM..\Run: [EnableDCOM] N File not found
O4 - HKLM..\Run: [Fast File] C:\Documents and Settings\Kazimierz Krzycki\Ustawienia lokalne\Temp\fwdhost.exe ()
O4 - HKU\S-1-5-21-2000478354-261903793-1177238915-1003..\Run: [Facebook Update] C:\Documents and Settings\Kazimierz Krzycki\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Facebook\Update\FacebookUpdate.exe (Facebook Inc.)
O4 - HKU\S-1-5-21-2000478354-261903793-1177238915-1003..\Run: [Fast File] C:\Documents and Settings\Kazimierz Krzycki\Ustawienia lokalne\Temp\fwdhost.exe ()
O4 - HKU\.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 File not found
O4 - HKU\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 File not found
O4 - HKU\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 File not found
O4 - HKU\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 File not found
O4 - HKLM..\RunServices: [Fast File] C:\Documents and Settings\Kazimierz Krzycki\Ustawienia lokalne\Temp\fwdhost.exe ()
[2013-12-29 08:45:02 | 000,000,430 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\At1.job
[2013-12-28 07:11:32 | 000,001,028 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\tasks\FacebookUpdateTaskUserS-1-5-21-2000478354-261903793-1177238915-1003Core.job

:Files
C:\FOUND*.

:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt.

Przeskanuj progr.Malwarebytes Anti-Malware http://www.malwarebytes.org/products/malwarebytes_free/

Oto Wyniki

Malwarebytes :

http://wklej.org/id/1218914/

OTL

http://wklej.org/id/1218961/

EXTras

http://wklej.org/id/1218964/

Uruchom OTL i w okno (Własne opcje skanowania/Script)wklej:

:OTL
O2 - BHO: (no name) - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - No CLSID value found.
[2013-12-29 08:47:39 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\AdwCleaner
[2013-04-30 17:02:28 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\BBrowsee22ssavve
[2013-04-27 12:17:38 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Birowsey22saave

:Commands
[emptytemp]

Kliknij Wykonaj skrypt.

Proszę

All killed

http://wklej.org/id/1219779/

OTL log:

http://wklej.org/id/1219800/

Ext

http://wklej.org/id/1219801/

 

PS Internet sie poprawił.