Internet wyłącza się podczas włączania gier


(Wisniaboss2) #1

Mój problem polega na tym że po włączeniu gier typu soldat, legaue of legends ,crayon psychichs deluxe oraz zapewne wielu wielu innych po prostu przerywa mi połączenie z internetem(zauważyłem że jak naprzykład gram w Faraona to połączenie dalej trwa). Mam radiówke "osiedlową"

Wyprzedzam prośbę o logi z hijacka :stuck_out_tongue: :

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:13:48, on 2010-12-19

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IObit\Game Booster\GameBox.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\charon\charon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\bRoad Lanner Wave\GW-DS54GR\RtWlan.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AE90C38C-97CF-4696-B290-C7973DC9675E} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C3CD744D-2FAE-4640-8297-16B5DA423104} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [ANetConnect] C:\charon\charon.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: PCI GW-DS54GR Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3DBF2F5F-6DB2-4503-9040-34F290B8B90A}: NameServer = 194.204.159.1

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

--

End of file - 5257 bytes


(Agatonster) #2

wisnia92 ,

Poradnik dla Ciebie

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zamieszczenie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń.

Zignorowanie zaleceń będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Dimatheus) #3

Hej,

W obecnej chwili nie używa się HiJackThis'a, gdyż są lepsze narzędzia - między innymi OTL. Link do programu i odpowiedniej instrukcji znajdziesz w linku, który podał Agaton.

W samym zaś logu nie ma nic niepokojącego - no może poza toolbar'em Little Fighter. Możesz zaznaczyć poniższe wpisy i zafix'ować.

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AE90C38C-97CF-4696-B290-C7973DC9675E} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C3CD744D-2FAE-4640-8297-16B5DA423104} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

W związku z logiem nasuwa się jednak kilka pytań:

:arrow: Czy przed uruchomieniem gry używasz programu Game Booster?? Być może to on jest odpowiedzialny za brak internetu.

:arrow: Posiadasz w ogóle nie zabezpieczony system - brak w nim oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej.

Pozdrawiam,

Dimatheus


(Wisniaboss2) #4

Game boostera miałem ale odinstalowałem i to nic nie dało, a co do jakichkolwiek zabezpieczeń to rzeczywiście nie posiadam żadnych.(zapora wyłączona, brak anty wirusa).

Po szybkim skanowaniu programem OTL otrzymałem:

OTL - http://3paste.com/s/2032

extras - http://3paste.com/s/2033


(Dimatheus) #5

Hej,

Takim działaniem sam prosisz się o kłopoty...

A czy najpierw z jego pomocą przywróciłeś ustawienia domyślne w systemie??

To już zadanie dla bardziej doświadczonych w czytaniu logów użytkowników. Poczekamy na ich sprawdzenie.

Pozdrawiam,

Dimatheus