Internet wyłącza się podczas włączania gier

Mój problem polega na tym że po włączeniu gier typu soldat, legaue of legends ,crayon psychichs deluxe oraz zapewne wielu wielu innych po prostu przerywa mi połączenie z internetem(zauważyłem że jak naprzykład gram w Faraona to połączenie dalej trwa). Mam radiówke “osiedlową”

Wyprzedzam prośbę o logi z hijacka :stuck_out_tongue: :

ogfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 22:13:48, on 2010-12-19

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IObit\Game Booster\GameBox.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\charon\charon.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\bRoad Lanner Wave\GW-DS54GR\RtWlan.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AE90C38C-97CF-4696-B290-C7973DC9675E} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C3CD744D-2FAE-4640-8297-16B5DA423104} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O4 - HKLM…\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM…\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe”

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [ANetConnect] C:\charon\charon.exe

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe” -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Global Startup: PCI GW-DS54GR Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{3DBF2F5F-6DB2-4503-9040-34F290B8B90A}: NameServer = 194.204.159.1

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

End of file - 5257 bytes

wisnia92 ,

Poradnik dla Ciebie

Proszę poprawić tytuł tematu na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj przy poście otwierającym ten temat.

Zamieszczenie logów na forum - przeczytaj i zastosuj się do zaleceń.

Zignorowanie zaleceń będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Hej,

W obecnej chwili nie używa się HiJackThis’a, gdyż są lepsze narzędzia - między innymi OTL. Link do programu i odpowiedniej instrukcji znajdziesz w linku, który podał Agaton.

W samym zaś logu nie ma nic niepokojącego - no może poza toolbar’em Little Fighter. Możesz zaznaczyć poniższe wpisy i zafix’ować.

O2 - BHO: Little Fighter 2 Toolbar Helper - {AE90C38C-97CF-4696-B290-C7973DC9675E} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

O3 - Toolbar: Little Fighter 2 Toolbar - {C3CD744D-2FAE-4640-8297-16B5DA423104} - C:\Program Files\Little Fighter 2 Toolbar\v3.3.0.1\Little_Fighter_2_Toolbar.dll

W związku z logiem nasuwa się jednak kilka pytań:

:arrow: Czy przed uruchomieniem gry używasz programu Game Booster?? Być może to on jest odpowiedzialny za brak internetu.

:arrow: Posiadasz w ogóle nie zabezpieczony system - brak w nim oprogramowania antywirusowego oraz zapory sieciowej.

Pozdrawiam,

Dimatheus

Game boostera miałem ale odinstalowałem i to nic nie dało, a co do jakichkolwiek zabezpieczeń to rzeczywiście nie posiadam żadnych.(zapora wyłączona, brak anty wirusa).

Po szybkim skanowaniu programem OTL otrzymałem:

OTL - http://3paste.com/s/2032

extras - http://3paste.com/s/2033

Hej,

Takim działaniem sam prosisz się o kłopoty…

A czy najpierw z jego pomocą przywróciłeś ustawienia domyślne w systemie??

To już zadanie dla bardziej doświadczonych w czytaniu logów użytkowników. Poczekamy na ich sprawdzenie.

Pozdrawiam,

Dimatheus