Internet wyłącza się sam po jakimś czasie


(Pmk Sp) #1

Moj problem polega na tym, że gdy włącze internet działa on przez jakieś 10-20 minut i się automatycznie wyłącza. Gdy uruchamiam komputer od nowa wsztstko działa norlanie ale znów po 10-20 minutach sie rozłącza i tak w kółko... Jeżeli ktoś z was wie co może być nie tak to bardzo bym prosił o wyjaśnienie. Z góry dziękuje.

PS Internet mam z Dialogu.


(Bart4live) #2

Mam podobnie. Tylko, że posiadam sieć osiedlową. Mógłbyś napisać jaki posiadasz system operacyjny?


(Pmk Sp) #3

Windows XP Professional


(Bart4live) #4

U mnie występuje to na Viscie...


(Pmk Sp) #5

aha i dodam wlasnei ze wczasie wywalania mnei z internetu oryginalny pasek (tam gdzie start) z Windowsa XP zmienia mi sie na taki z Windowsa 98... Trwa to okolo sekundy i zaraz po tym wlasnie siada net...


(popula) #6

Spróbuj zastosować program :arrow: AutoConnect


(Michaelp128) #7

Podaj log z HijackThis :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654


(Pmk Sp) #8

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:32:42, on 2008-11-30

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\dial\winpppoverethernet.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

E:\Programy\BitComet\BitComet.exe

E:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\dial\WrOS.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\Msinfo\OFFPROV.EXE

E:\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 78.46.49.43 l2testauthd.lineage2.com

O1 - Hosts: 78.46.49.43 l2authd.lineage2.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - E:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - E:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\3.1.807.1746\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM..\Run: [a-winpoet-service] C:\dial\winpppoverethernet.exe

O4 - HKLM..\Run: [] "C:\dial\FPLICE~1.EXE zhimakaimen//WINPOET_QUITTING_EVENT"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Adobe Photo Downloader] "E:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "E:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ares] "E:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU..\Run: [bitComet] "E:\Programy\BitComet\BitComet.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Picasa Media Detector] E:\Program Files\Picasa2\PicasaMediaDetector.exe

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [AVG7_Run] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://E:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Open using &Advanced JPEG Compressor - E:\Program Files\Advanced JPEG Compressor\ajcieex.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://E:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/L ... nstall.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{9CC9DDDD-FA49-42F4-8BF5-25F188F9753F}: NameServer = 217.30.129.149 217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{FDF10C5C-B8B8-4971-8E33-23EF9421B871}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: WinPPPoverEthernet - Fine Point Technologies, Inc. - C:\dial\WrOS.EXE

--

End of file - 7015 bytes


(huber2t) #9

fix w hiajckthis

Podaj log z Combofix

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Kaka') #10

Orzech93 ,

Rejestrując się na niniejszym forum zobowiązałeś się przestrzegać jego regulaminu. Niestety, w tym momencie łamiesz go nie tytułując poprawnie tematu. Proszę więc zapoznać się w pierwszej kolejności z całym regulaminem forum, a następnie używając przycisku zmien.gif

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16t=253052 Proszę poprawić wcześniejszy log.

W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika oraz mogą zostać wyciągnięte konsekwencje w postaci ostrzeżenia.


(Pmk Sp) #11

Tuta jwkleilem log http://www.wklej.org/id/23540/

Edycja

Tutaj jest log z Combo :arrow: http://wklej.org/id/23548/


(huber2t) #12

W logu nic nie widzę

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!