Internet zamula pomimo iż mam 50mb jaka przyczyna


(Sivvy) #1

Witam otóż mam problem internet, strony, youtube itd strasznie zamulają ładuje się po parę minut internet mam 50mb na sekundę wcześniej lepiej chodził. Nie wiem co się stało korzystam z dwóch laptopów i na oby dwóch od jakiegoś czasu tak mam


(GioWDS) #2

wejdź sobie na speedtest.net i podaj jakie masz wyniki testu:)


(Agatonster) #3

Sivvy ,

Proszę poprawić pisownię w opisie problemu. W celu dokonania zaleconej korekty proszę skorzystać z przycisku Edytuj przy poście otwierającym temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.


(Sivvy) #4

Ping 6, prędkość pobierania o.18 wysyłanie 1.30


(GioWDS) #5

Dobrze przeczytałem prędkość pobierania zero comma osiemnaście ?

Jeśli tak bezwzględnie kontakt z ISP.


(Sivvy) #6

Tak dobrze, z czym kontakt? Bo nie znam teko skrótu…


(roobal) #7

Uruchom wiersz poleceń, wykonaj takie polecenia i wklej tu ich wynik (wszystkich poleceń).

ipconfig

netsh dump

route print

ping -n 20 -l 40000 adres_ip_bramy_domyślnej

tracert dobreprogramy.pl

Za adres_ip_bramy_domyślnej podaj adres IP twojej bramy domyślnej.

Pozdrawiam!


(Sivvy) #8

Wpisałem wszystko jak podałeś i co dalej mam robić, czy to po prostu juz wszystko.


(roobal) #9

Przecież napisałem wyraźnie

Pozdrawiam!


(Sivvy) #10
# ==========================================================

# Konfiguracja urzędu rejestrowania kondycji

# ==========================================================

pushd nap hra


popd

# Koniec konfiguracji urzędu rejestrowania kondycji w ochronie dostępu do sieci


# ==========================================================

# Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci

# ==========================================================

pushd nap client


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja zaufanej grupy serwerów

# ----------------------------------------------------------


reset trustedservergroup


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja dostawcy usług kryptograficznych

# ----------------------------------------------------------


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048

"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja algorytmu skrótu

# ----------------------------------------------------------


set hash oid = "1.3.14.3.2.29"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja wymuszania

# ----------------------------------------------------------


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id

 = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable"

# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja śledzenia

# ----------------------------------------------------------


set tracing state = "disable" level = "basic"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu użytkownika

# ----------------------------------------------------------


reset userinterface


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dostępu do sieci# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

delete authtype type = CERT

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

add multilink type = MULTI

set conf confstate = disabled

set type ipv4rtrtype = lananddd ipv6rtrtype = none rastype = ipv4

set wanports device = "WAN Miniport (SSTP)" rasinonly = enabled ddinout = disabl

ed ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (IKEv2)" rasinonly = enabled ddinout = disab

led ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (L2TP)" rasinonly = enabled ddinout = disabl

ed ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (PPTP)" rasinonly = enabled ddinout = disabl

ed ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (PPPOE)" ddoutonly = enabled


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none

set user name = Gość dialin = policy cbpolicy = none

set user name = HomeGroupUser$ dialin = policy cbpolicy = none

set user name = Sivvy dialin = policy cbpolicy = nonepopd


# Dostęp zdalny - koniec konfiguracji.

# -----------------------------------------

# Konfiguracja diagnostyki Dostępu zdalnego

# -----------------------------------------

pushd ras diagnostics


set rastracing component = * state = disabled


set modemtracing state = disabled


set cmtracing state = disabled


set securityeventlog state = disabled


set loglevel events = warnpopd


# Koniec konfiguracji diagnostyki Dostępu zdalnego.

# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny - konfiguracja IP

# -----------------------------------------

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto

set preferredadapter


popd


# Dostęp zdalny - koniec konfiguracji IP.
# -------------------------------------------------

# Konfiguracja protokołu IPv6 dla dostępu zdalnego

# -------------------------------------------------

pushd ras ipv6
set negotiation mode = deny

set access mode = all

set routeradvertise mode = enabled


popd


# Koniec konfiguracji protokołu IPv6 dla dostępu zdalnego.
# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny AAAA - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras aaaapopd


# Dostęp zdalny AAAA - koniec konfiguracji.

# -----------------------------------------

# Konfiguracja serwera proxy WinHTTP

# -----------------------------------------

pushd winhttp


reset proxy


popd


# Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP


# ----------------------------------------

# Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd wlan


# Lista filtrów dozwolonych

# ----------------------------------------# Lista filtrów zablokowanych

# ----------------------------------------popd

# Koniec konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN


C:\Users\Sivvy>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 15...60 d8 19 24 d2 25 ......Karta sieciowa Broadcom 802.11n

 13...b8 70 f4 4b 16 7b ......Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller

 (NDIS 6.20)

 12...38 59 f9 d0 18 a2 ......Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

 1...........................Software Loopback Interface 1

 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.10 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.10 281

   192.168.0.10 255.255.255.255 On-link 192.168.0.10 281

  192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.10 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.10 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.10 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 15 281 fe80::/64 On-link

 15 281 fe80::3051:9e89:9edb:2d6d/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 15 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\Sivvy>ping -n 20 -1 40000 192.168.0.1

Zła opcja -1.Sposób użycia: ping [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

        [-r liczba] [-s liczba] [[-j lista_hostów] | [-k lista_hostów]]

        [-w limit_czasu] [-R] [-S adres_źródłowy] [-4] [-6]

        nazwa_obiektu_docelowego

Opcje:

  -t Odpytuje określonego hosta do czasu zatrzymania.

           Aby przejrzeć statystyki i kontynuować,

           naciśnij klawisze Ctrl+Break.

           Aby zakończyć, naciśnij klawisze Ctrl+C.

  -a Tłumaczy adresy na nazwy hostów.

  -n liczba Liczba wysyłanych żądań echa.

  -l rozmiar Rozmiar buforu wysyłania.

  -f Ustawia w pakiecie flagę "Nie fragmentuj" (tylko IPv4).

  -i TTL Czas wygaśnięcia.

  -v TOS Typ usługi (tylko IPv4). To ustawienie zostało

           zaniechane i nie ma wpływu na wartość pola typu usługi

           w nagłówku IP.

  -r liczba Rejestruje trasę dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4)

.

  -s liczba Sygnatura czasowa dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4

).

  -j lista_hostów Swobodna trasa źródłowa wg listy lista_hostów

           (tylko IPv4).

  -k lista_hostów Ściśle określona trasa źródłowa wg listy lista_hostów

           (tylko IPv4).

  -w limit_czasu Limit czasu oczekiwania na odpowiedź (w milisekundach).

  -R Powoduje użycie nagłówka routingu w celu dodatkowego

           testowania trasy wstecznej (tylko IPv6).

  -S adres_źródłowy Adres źródłowy do użycia.

  -4 Wymusza używanie IPv4.

  -6 Wymusza używanie IPv6.C:\Users\Sivvy>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 * 28 ms 28 ms c160-1.icpnet.pl [85.221.160.1]

 2 27 ms 7 ms 8 ms rt1-potockiej-gi1-11.core.icpnet.pl [62.21.97.20

1]

 3 26 ms 5 ms 8 ms rt2-taczaka-gi3-1.core.icpnet.pl [62.21.99.142]


 4 * 29 ms * war-cx1.tpix.pl [195.149.232.5]

 5 32 ms 13 ms 12 ms 212.91.0.108

 6 30 ms 31 ms 12 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\Sivvy>

(GioWDS) #11
ping -n 20 -1 40000 192.168.0.1

Mogłeś skopiować nie przepisywać :slight_smile: zamiast -1 ma być -l (jak długość)


(roobal) #12

Standardowo, nie ma wszystkich wyników, o które prosiłem, a specjalnie to podkreśliłem, ale ipconfig jest już zbędne, nie musisz wklejać. Konfiguracja wygląda w porządku, powtórz jeszcze ten test ping i wklej tu jego wynik. Sprawdź podłączenie wszystkich urządzeń. Podejrzewam, że korzystasz z jakiegoś routera, jeśli tak (napisz przy okazji jaki to model), podłącz się bezpośrednio do sieci bez udziału tego routera i wykonaj ponownie test ping oraz test szybkości łącza na dowolnym speedteście i daj jego zrzut, aby wyeliminować ustęrkę tego urządzenia.

Pozdrawiam!


(GioWDS) #13

Jeśli za pierwszym razem przepisał wszystko dobrze ze speedtest-u to przy pingu 6ms raczej odpadają obciążenia sieci.

Mam pytanie czy to nie jest jakiś wynalazek typu LTE? Bo obstawiałbym, że albo jesteś daleko od routera albo ISP tnie w przyrodzenie.