Internet zamula pomimo iż mam 50mb jaka przyczyna

Witam otóż mam problem internet, strony, youtube itd strasznie zamulają ładuje się po parę minut internet mam 50mb na sekundę wcześniej lepiej chodził. Nie wiem co się stało korzystam z dwóch laptopów i na oby dwóch od jakiegoś czasu tak mam

wejdź sobie na speedtest.net i podaj jakie masz wyniki testu:)

Sivvy ,

Proszę poprawić pisownię w opisie problemu. W celu dokonania zaleconej korekty proszę skorzystać z przycisku Edytuj przy poście otwierającym temat.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało usunięciem tematu do Kosza.

Ping 6, prędkość pobierania o.18 wysyłanie 1.30

Dobrze przeczytałem prędkość pobierania zero comma osiemnaście ?

Jeśli tak bezwzględnie kontakt z ISP.

Tak dobrze, z czym kontakt? Bo nie znam teko skrótu…

Uruchom wiersz poleceń, wykonaj takie polecenia i wklej tu ich wynik (wszystkich poleceń).

ipconfig

netsh dump

route print

ping -n 20 -l 40000 adres_ip_bramy_domyślnej

tracert dobreprogramy.pl

Za adres_ip_bramy_domyślnej podaj adres IP twojej bramy domyślnej.

Pozdrawiam!

Wpisałem wszystko jak podałeś i co dalej mam robić, czy to po prostu juz wszystko.

Przecież napisałem wyraźnie

Pozdrawiam!

# ==========================================================

# Konfiguracja urzędu rejestrowania kondycji

# ==========================================================

pushd nap hra


popd

# Koniec konfiguracji urzędu rejestrowania kondycji w ochronie dostępu do sieci


# ==========================================================

# Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci

# ==========================================================

pushd nap client


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja zaufanej grupy serwerów

# ----------------------------------------------------------


reset trustedservergroup


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja dostawcy usług kryptograficznych

# ----------------------------------------------------------


set csp name = "Microsoft RSA SChannel Cryptographic Provider" keylength = "2048

"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja algorytmu skrótu

# ----------------------------------------------------------


set hash oid = "1.3.14.3.2.29"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja wymuszania

# ----------------------------------------------------------


set enforcement id = "79617" admin = "disable" id = "79619" admin = "disable" id

 = "79621" admin = "disable" id = "79623" admin = "disable"

# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja śledzenia

# ----------------------------------------------------------


set tracing state = "disable" level = "basic"


# ----------------------------------------------------------

# Konfiguracja interfejsu użytkownika

# ----------------------------------------------------------


reset userinterface


popd

# Koniec konfiguracji klienta ochrony dostępu do sieci# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras


set authmode mode = standard

delete authtype type = PAP

delete authtype type = MD5CHAP

delete authtype type = MSCHAPv2

delete authtype type = EAP

delete authtype type = CERT

add authtype type = MSCHAPv2

delete link type = SWC

delete link type = LCP

add link type = SWC

add link type = LCP

delete multilink type = MULTI

add multilink type = MULTI

set conf confstate = disabled

set type ipv4rtrtype = lananddd ipv6rtrtype = none rastype = ipv4

set wanports device = "WAN Miniport (SSTP)" rasinonly = enabled ddinout = disabl

ed ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (IKEv2)" rasinonly = enabled ddinout = disab

led ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (L2TP)" rasinonly = enabled ddinout = disabl

ed ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (PPTP)" rasinonly = enabled ddinout = disabl

ed ddoutonly = disabled maxports = 2

set wanports device = "WAN Miniport (PPPOE)" ddoutonly = enabled


set user name = Administrator dialin = policy cbpolicy = none

set user name = Gość dialin = policy cbpolicy = none

set user name = HomeGroupUser$ dialin = policy cbpolicy = none

set user name = Sivvy dialin = policy cbpolicy = nonepopd


# Dostęp zdalny - koniec konfiguracji.

# -----------------------------------------

# Konfiguracja diagnostyki Dostępu zdalnego

# -----------------------------------------

pushd ras diagnostics


set rastracing component = * state = disabled


set modemtracing state = disabled


set cmtracing state = disabled


set securityeventlog state = disabled


set loglevel events = warnpopd


# Koniec konfiguracji diagnostyki Dostępu zdalnego.

# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny - konfiguracja IP

# -----------------------------------------

pushd ras ip


delete pool


set negotiation mode = allow

set access mode = all

set addrreq mode = deny

set broadcastnameresolution mode = enabled

set addrassign method = auto

set preferredadapter


popd


# Dostęp zdalny - koniec konfiguracji IP.
# -------------------------------------------------

# Konfiguracja protokołu IPv6 dla dostępu zdalnego

# -------------------------------------------------

pushd ras ipv6
set negotiation mode = deny

set access mode = all

set routeradvertise mode = enabled


popd


# Koniec konfiguracji protokołu IPv6 dla dostępu zdalnego.
# -----------------------------------------

# Dostęp zdalny AAAA - konfiguracja

# -----------------------------------------

pushd ras aaaapopd


# Dostęp zdalny AAAA - koniec konfiguracji.

# -----------------------------------------

# Konfiguracja serwera proxy WinHTTP

# -----------------------------------------

pushd winhttp


reset proxy


popd


# Koniec konfiguracji serwera proxy WinHTTP


# ----------------------------------------

# Konfiguracja bezprzewodowej sieci LAN

# ----------------------------------------

pushd wlan


# Lista filtrów dozwolonych

# ----------------------------------------# Lista filtrów zablokowanych

# ----------------------------------------popd

# Koniec konfiguracji bezprzewodowej sieci LAN


C:\Users\Sivvy>route print

===========================================================================

Lista interfejsów

 15...60 d8 19 24 d2 25 ......Karta sieciowa Broadcom 802.11n

 13...b8 70 f4 4b 16 7b ......Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller

 (NDIS 6.20)

 12...38 59 f9 d0 18 a2 ......Urządzenie Bluetooth (sieć osobista)

 1...........................Software Loopback Interface 1

 20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP

 14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft 6to4

 18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #2

 19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Karta Microsoft ISATAP #3

 16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

===========================================================================


Tabela tras IPv4

===========================================================================

Aktywne trasy:

Miejsce docelowe w sieci Maska sieci Brama Interfejs Metryka

     0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.10 25

    127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

   192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.10 281

   192.168.0.10 255.255.255.255 On-link 192.168.0.10 281

  192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.10 281

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306

    224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.10 281

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306

 255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.10 281

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


Tabela tras IPv6

===========================================================================

Aktywne trasy:

 Jeśli Metryka Miejsce docelowe w sieci Brama

 1 306 ::1/128 On-link

 15 281 fe80::/64 On-link

 15 281 fe80::3051:9e89:9edb:2d6d/128

                  On-link

 1 306 ff00::/8 On-link

 15 281 ff00::/8 On-link

===========================================================================

Trasy trwałe:

 Brak


C:\Users\Sivvy>ping -n 20 -1 40000 192.168.0.1

Zła opcja -1.Sposób użycia: ping [-t] [-a] [-n liczba] [-l rozmiar] [-f] [-i TTL] [-v TOS]

        [-r liczba] [-s liczba] [[-j lista_hostów] | [-k lista_hostów]]

        [-w limit_czasu] [-R] [-S adres_źródłowy] [-4] [-6]

        nazwa_obiektu_docelowego

Opcje:

  -t Odpytuje określonego hosta do czasu zatrzymania.

           Aby przejrzeć statystyki i kontynuować,

           naciśnij klawisze Ctrl+Break.

           Aby zakończyć, naciśnij klawisze Ctrl+C.

  -a Tłumaczy adresy na nazwy hostów.

  -n liczba Liczba wysyłanych żądań echa.

  -l rozmiar Rozmiar buforu wysyłania.

  -f Ustawia w pakiecie flagę "Nie fragmentuj" (tylko IPv4).

  -i TTL Czas wygaśnięcia.

  -v TOS Typ usługi (tylko IPv4). To ustawienie zostało

           zaniechane i nie ma wpływu na wartość pola typu usługi

           w nagłówku IP.

  -r liczba Rejestruje trasę dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4)

.

  -s liczba Sygnatura czasowa dla podanej liczby przeskoków (tylko IPv4

).

  -j lista_hostów Swobodna trasa źródłowa wg listy lista_hostów

           (tylko IPv4).

  -k lista_hostów Ściśle określona trasa źródłowa wg listy lista_hostów

           (tylko IPv4).

  -w limit_czasu Limit czasu oczekiwania na odpowiedź (w milisekundach).

  -R Powoduje użycie nagłówka routingu w celu dodatkowego

           testowania trasy wstecznej (tylko IPv6).

  -S adres_źródłowy Adres źródłowy do użycia.

  -4 Wymusza używanie IPv4.

  -6 Wymusza używanie IPv6.C:\Users\Sivvy>tracert dobreprogramy.pl


Śledzenie trasy do dobreprogramy.pl [194.0.171.150]

z maksymalną liczbą 30 przeskoków:


 1 * 28 ms 28 ms c160-1.icpnet.pl [85.221.160.1]

 2 27 ms 7 ms 8 ms rt1-potockiej-gi1-11.core.icpnet.pl [62.21.97.20

1]

 3 26 ms 5 ms 8 ms rt2-taczaka-gi3-1.core.icpnet.pl [62.21.99.142]


 4 * 29 ms * war-cx1.tpix.pl [195.149.232.5]

 5 32 ms 13 ms 12 ms 212.91.0.108

 6 30 ms 31 ms 12 ms nlb-web.xenium.pl [194.0.171.150]


Śledzenie zakończone.


C:\Users\Sivvy>
ping -n 20 -1 40000 192.168.0.1

Mogłeś skopiować nie przepisywać :slight_smile: zamiast -1 ma być -l (jak długość)

Standardowo, nie ma wszystkich wyników, o które prosiłem, a specjalnie to podkreśliłem, ale ipconfig jest już zbędne, nie musisz wklejać. Konfiguracja wygląda w porządku, powtórz jeszcze ten test ping i wklej tu jego wynik. Sprawdź podłączenie wszystkich urządzeń. Podejrzewam, że korzystasz z jakiegoś routera, jeśli tak (napisz przy okazji jaki to model), podłącz się bezpośrednio do sieci bez udziału tego routera i wykonaj ponownie test ping oraz test szybkości łącza na dowolnym speedteście i daj jego zrzut, aby wyeliminować ustęrkę tego urządzenia.

Pozdrawiam!

Jeśli za pierwszym razem przepisał wszystko dobrze ze speedtest-u to przy pingu 6ms raczej odpadają obciążenia sieci.

Mam pytanie czy to nie jest jakiś wynalazek typu LTE? Bo obstawiałbym, że albo jesteś daleko od routera albo ISP tnie w przyrodzenie.