Internet zamula


(Musiakrafa) #1

siema,mam problem z internetem od miesiąca, otóż posiadam łącze w aster 4mb w dzien i 8 w nocy, wszystko spoko było smigał i nic nie zamulał ale od miecha zaczoł tak 4 razy dziennie zamulać do tego stopnia ze nawet zwykłą www nie moge otworzyc i nic nie można zrobic jak sciągam plik w pewnym momencie się zacina i jakby mnie wywalało z neta odcinało dostęp po restarcie wszystko znowu dobrze smiga ale do czasu, w aster wszystko dobrze zadnych problemów nie mają a siec tez nie jest przeciążona to mój log:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:53:26, on 2009-10-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 4449 bytes


(deFco247) #2

Logi wklejasz na wklej.org lub wklej.to, a w poście dajesz link.

W tym logu nie widać żadnego szkodliwego kodu, ale lepiej pokaż logi z OTL, GMER oraz SREng.

W GMER nic nie zmieniamy -> wciskamy Szukaj (skan potrwa kilkadziesiąt minut) -> po skanie Kopiuj.


(Musiakrafa) #3

skan z OTL: http://wklej.org/id/169838/

skan z SREng: http://wklej.org/id/169848/

potem gmera dam bo teraz musze iść


(jessica) #4

Nie wiem, co to za dziwna, ukryta usługa. Na dodatek nawet SRENG jej nie widzi.

Sprawdź ten plik C:\WINDOWS\System32\ wnnpo.dll na --> JOTTI/

albo na VIRUSTOTAL.

albo na VIRSCAN

Plik ma atrybut ***hidden***, więc najpierw:

Jeśli plik okaże się zły, to zrobisz to:

Uruchom OTL i w oknie Custom Scans/Fixes wklej to:

Kliknij w Run Fix. Zatwierdź restart komputera.

Następnie uruchom OTL ponownie, tym razem wywołaj opcję Run Scan.

Pokaż nowy log OTL.txt oraz log z czyszczenia.

jessi


(Musiakrafa) #5

GMER: http://wklej.org/id/169876/

aha mam confickera to moze przez niego mi net zamula?

-- Dodane 09.10.2009 (Pt) 20:18 --

no ma hidden i jak mam go wklejić? bo on go nie widzi VIRSCAN


(jessica) #6

***hidden** to znaczy "ukryty".

Tak, chyba rzeczywiście masz Confickera.!

Daj log z ComboFix

jessi


(Musiakrafa) #7

po resetarcie otl log: http://wklej.org/id/169983/

-- Dodane 09.10.2009 (Pt) 22:17 --

scan po usunięciu pliku log z otl: http://wklej.org/id/169988/

ilog z combofixa: http://wklej.org/id/170000/


(jessica) #8

W zasadzie już OTL usunął Confickera, ale jeszcze poprawimy:

Wklej do Notatnika :

Driver::

ngpjpy

cmkmjbq


NetSvc::

ngpjpy


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\security center]

"UpdatesDisableNotify"=dword:00000000

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"5784:TCP"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-------->cfscript10gm1.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).

jessi