Interpretacja wierszy na polski


(mich@l2312) #1

Czy ktoś zna stronę z interpretacją wiersza Staffa Niebo w nocy lub Przybosia Odjazd?


(system) #2

google.pl