Ipconfig /flushdns - nie można wykonać komendy


(BettyBoop) #1

j.w.
Poza tym w spisie usług brak Klienta DNS…helpik