Iptables na Aurox - jak?

mam taki problem:

z mojego kompa(Aurox 11.1) udostępniam internet (wlan0) przez sieć(eth0) na innego kompa(win2k)…

przy każdym restarcie auroxa nie ma internetu na windzie i każdorazowo musze wklepywać w konsoli :

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

jak zrobić żeby to działało bez konieczności każdorazowego wpisywania (zeby był internet na drugim kompie) bo ni zawsze jest możliwość

Dopisać do jakiegoś skryptu startowego te dwie linijki.

generalnie to wydaje mi się, że chodzi tylko o tą druga linijkę bo maskarade eth0 ustawiłem w ustawienia/systemowe/poziom bezpieczeństwa…

w jakim skrypcie?? przez edycje pliku??

nigdy nie kombinowałem ze skryptami

A nie mozesz tego zmienić w tym pliku /proc/sys/net/ipv4/ip_forward?

nie mogę… albo:

  1. brak dostępu (jako root)

albo

  1. nie można pisać do pliku ip_forward

Dopisz np. do /etc/profile

to jest mój /etc/profile

/etc/profile

System wide environment and startup programs, for login setup

Functions and aliases go in /etc/bashrc

pathmunge () {

if ! echo $PATH | /bin/egrep -q “(^|:)$1($|:)” ; then

if ["$2" = “after”] ; then

PATH=$PATH:$1

else

PATH=$1:$PATH

fi

fi

}

Path manipulation

if [$EUID = 0]; then

pathmunge /sbin

pathmunge /usr/sbin

pathmunge /usr/local/sbin

fi

pathmunge /usr/X11R6/bin after

No core files by default

ulimit -S -c 0 > /dev/null 2>&1

USER="id -un"

LOGNAME=$USER

MAIL="/var/spool/mail/$USER"

HOSTNAME=/bin/hostname

HISTSIZE=1000

if [-z “$INPUTRC” -a ! -f “$HOME/.inputrc”]; then

INPUTRC=/etc/inputrc

fi

export PATH USER LOGNAME MAIL HOSTNAME HISTSIZE INPUTRC

for i in /etc/profile.d/*.sh ; do

if [-r “$i”]; then

. $i

fi

done

unset i

unset pathmunge

START ATI FGLRX

Automatically modified by ATI Proprietary driver scripts

Please do not modify between START ATI FGLRX and END ATI FGLRX

if [$LD_LIBRARY_PATH]

then

if ! set | grep LD_LIBRARY_PATH | grep /usr/X11R6/lib > /dev/null

then

LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/X11R6/lib

export LD_LIBRARY_PATH

fi

else

LD_LIBRARY_PATH=/usr/X11R6/lib

export LD_LIBRARY_PATH

fi

if [$LIBGL_DRIVERS_PATH]

then

if ! set | grep LIBGL_DRIVERS_PATH | grep /usr/X11R6/lib/modules/dri/ > /dev/null

then

LIBGL_DRIVERS_PATH=$LIBGL_DRIVERS_PATH:/usr/X11R6/lib/modules/dri/

export LIBGL_DRIVERS_PATH

fi

else

LIBGL_DRIVERS_PATH=/usr/X11R6/lib/modules/dri/

export LIBGL_DRIVERS_PATH

fi

END ATI FGLRX

i tak poprostu tu gdzieś domalowac te dwie linijki?? bo nie mam bladego pojęcia

A moze do /etc/rc.d/rc.local. Przynajmniej ja to u siebie w Slackware bym tam wrzucił.

Tak, najwygodniej na końcu.

dopisałem te dwie linijki według koncepcji Areha…i poszło dzięki wielkie