Irfan View 4 i błąd przy pokazje slajdów

Gdy próbuje np. w Irfan View odtworzyć naprzykład 30 zdjęć to pokaz slajdów działa PRAWIDŁOWO agdy z większą ilością zdjęć(powiedzmy np. 800 czy 1000) występuje błąd:

Pamięć nie może być READ. Instrukcja odwołuje się do pamięci pod adresem"0X0000000"

Typ zdarzenia: Błąd

Źródło zdarzenia: Application Error

Kategoria zdarzenia: Brak

Identyfikator zdarzenia: 1000

Data: 2009-11-09

Godzina: 20:06:32

Użytkownik: Brak

Komputer: MOJA

Opis:

Aplikacja powodująca błąd i_view32.exe, wersja 4.2.5.0, moduł powodujący błąd ntdll.dll, wersja 5.1.2600.5755, adres błędu 0x00011015.