Ivona nie gada poprawnie


(Sim Jude96) #1

Moja ivona nie gada polskich liter.


(gr5) #2

Trzeba chyba wykupić pełną wersje, by mieć polskie znaki.


(Esspero231) #3

nie chyba a na pewno.


(Sim Jude96) #4

No mam oryginalną pełną wersję. Ale i expressivo tak samo i Snikers jak coś mówi to tylko krótkie sz i koniec. :(((