Jak animować postać w blenderze?


(lutum2012) #1

Jak w blenderze animować np. usta, oczy i chodzenie, by wszystko wyglądało przynajmniej w 60% realistycznie?