Jak animować twarz w blenderze?


(lutum2012) #1

Stosować kości? Może coś innego?