Jak dodać bibliotekę do Visual C++ 2008 Express Edition?

Chcę się przesiąść na Visual C++, ale mam pewien problem. Ściągnąłem sobie bibliotekę cstream (http://www.uploader.pl/?d=C90769F41) ale nie mam pojęcia, gdzie ją wrzucić. Próbowałem do folderu z projektem, ale VC++ wyświetlał błąd, że niemożna odnaleźć cstream w folderze projektu. Więc gdzie mam powrzucać te wszystkie pliki?

Tools->Options->Project and Solutions->VC++ Directories tam musisz dodać ścieżkę do nagłówków i innych rzeczy związanych z biblioteką.

Przykład:

Biblioteka ma format:

include - nagłówki

lib - skompilowana biblioteka(*.lib)

Rozpakowuje to do D:\cstream

W opcjach(Tools->Options->Project and Solutions->VC++ Directories) zmieniam Show directories for na Include Files i dodaję nową ustawioną na “D:\cstream\include”, zmieniam Show… na Library Files i dodaję “D:\cstream\lib”. Teraz już mogę używać tej biblioteki bez problemu.

Zrobiłem tak. Ale niestety wciąż wyskakuje mi błąd, że niemożna znaleźć pliku cstream w folderze.

Już jest dobrze.