Jak dodac do formularza PHP pole wyboru tematu listu e-mail


(asziatko) #1

Witam,

Jak do poniższego kodu PHP, formularza wiadomości dodać pole wyboru ( rozwijane tematy wiadomości )?.

?php

if (count($_POST))

{

////////// USTAWIENIA //////////

$email = 'przyklad@przyklad.pl'; // Adres e-mail adresata

$subject = 'Zapytanie Ze Strony'; // Temat listu

$message = '

Dziękuje za wysłanie wiadomości.'; // Komunikat $error = '
Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza.'; // Komunikat błędu $charset = 'iso-8859-2'; // Strona kodowa ////////////////////////////// $head = "MIME-Version: 1.0\r\n" . "Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n" . "Content-Transfer-Encoding: 8bit"; $body = ''; foreach ($_POST as $name => $value) { if (is_array($value)) { for ($i = 0; $i < count($value); $i++) { $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . "\r\n"; } } else $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . "\r\n"; } echo mail($email, "=?$charset?B?" . base64_encode($subject) . "?=", $body, $head) ? $message : $error; } else { ?> Twój E-Mail**** Imię i Nazwisko ****Temat Wiadomości**** Twoja Wiadomość<?php } ?>[/code]


(_mnich) #2
<?php

$arrSubjects = array ( 0=>'-- wybierz temat ---',1=>'Temat 1', 2=>'Temat 2', 3=>'Temat 3', );


if (count($_POST))

{

	////////// USTAWIENIA //////////


	$email = 'przyklad@przyklad.pl'; // Adres e-mail adresata


	$subject = $arrSubjects[$_POST['subject']];

	$message = '

DziÄkuje za wysĹanie wiadomoĹci.'; // Komunikat $error = '
WystÄpiĹ bĹÄd podczas wysyĹania formularza.'; // Komunikat bĹÄdu $charset = 'iso-8859-2'; // Strona kodowa ////////////////////////////// $head = "MIME-Version: 1.0\r\n" . "Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n" . "Content-Transfer-Encoding: 8bit"; $body = ''; foreach ($_POST as $name => $value) { if (is_array($value)) for ($i = 0; $i < count($value); $i++) $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . "\r\n"; else $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . "\r\n"; } echo mail($email, "=?$charset?B?" . base64_encode($subject) . "?=", $body, $head) ? $message : $error; } else { ?> TwĂłj E-Mail**** Imię i Nazwisko ****Temat Wiadomości <?php foreach($arrSubjects as $mixKey => $mixValue) echo '' . $mixValue .'' ; ?> Twoja Wiadomość <?php } ?>[/code]


(asziatko) #3

_mnich , wielkie dzięki za pomoc. Właśnie to jest to oco mi chodziło.

Mam jeszcze takie pytanko odnośnie już potrzymanego e-maila z formularza. Otóż po wysłaniu e-maila z formularza otrzymuje OE taką wiadomość jak poniżej

Próbowałem usunąć wiersz subject=3 ale za każdym razem pojawia się on w wiadomości. W kodzie PHP już go nie ma

<?php

$arrSubjects = array ( 0=>'Wybierz Temat Wiadomości',1=>'Zapytanie', 2=>Zapytanie, 3=>'Zapytanie', 4=>'Zapytanie', );


if (count($_POST))

{

////////// USTAWIENIA //////////


$email = 'adres@adres.pl'; // Adres e-mail adresata

$subject = $arrSubjects[$_POST['subject']];

$message = '

Dziękuje za wysłanie wiadomości.'; // Komunikat $error = '
Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza.'; // Komunikat błędu $charset = 'iso-8859-2'; // Strona kodowa ////////////////////////////// $head = "MIME-Version: 1.0\r\n" . "Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n" . "Content-Transfer-Encoding: 8bit"; $body = ''; foreach ($_POST as $name => $value) { if (is_array($value)) for ($i = 0; $i < count($value); $i++) $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . "\r\n"; else $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . "\r\n"; } echo mail($email, "=?$charset?B?" . base64_encode($subject) . "?=", $body, $head) ? $message : $error; } else { ?>

Administrator, właściciel, koordynator, założyciel serwisu: Artur****Twój E-Mailludzik.png?php } ?[/code]