Jak dodać do Paska Start pole Video


(Asterisk) #1

Za dawnych czasów robiło się to tak - Prawoklik na

Folder Video/Wyślij do - Pulpit.

Na pulpicie powstaje skrót do foldera Video

Prawoklik na Menu Start/Eksploruj - po otwarciu foldera

Menu Start przeciągnięcie do niego stworzonego skrótu


(Rafal 95) #2

prawym przyciskiem na pasek zadań menu start i tam poszukaj powina być taka lista nie wiem bo aktualnie nie jestem na viscie