Jak dodać kilka określonych znaków na początek każego wersu?


(Sinner_DM) #1

Witam!

Chociaż nie mam praktycznie żadnej wiedzy na temat programowania, wybrałem ten dział, ponieważ uważam, że jest najbardziej adekwatny do mojego problemu.

Buduję bazę słówek do programu Supermemo, aplikacji pomocnej w nauce języków obcych. Aby baza ta poprawnie działała, przed przystosowaniem jej do programu, należy wprowadzić słówka do pliku tekstowego (np. w notatniku) według następującego wzoru:

Gdzie w pierwszym wersie znajduje się polskie słówko, a w drugim jego tłumaczenie. Pomiędzy poszczególnymi parami słówko-tłumaczenie musi być jeden pusty wers. Mam zbiór słówek w takiej postaci:

Nie wiem, co zrobić, aby automatycznie dodać na początek pierwszego wersa każdej pary "A: " (litera A, dwukropek oraz spacja) oraz na początek drugiego wersa każdego pary "Q: " (litera Q, dwukropek oraz spacja). Jest to warunek poprawnego działania bazy, a manualne dodawanie tych znaków w liczącej sobie kilkadziesiąt tysięcy słówek liście byłoby bardzo pracochłonne…

Zdaję sobie sprawę, że problem jest banalny, ale nie wiem, jak go rozwiązać. Próbowałem w notatniku i Excelu, ale nie potrafiłem wykrzesać z nich tak prostej opcji, jak dodanie po kilka znaków na początku wersu. Czy ktoś mógłby mi pomóc z tym problemem?

Pozdrawiam!


(Kmazur) #2

dość prosto można to zrobić w wordzie:

używając szukaj/zamień wstawiamy "A: " na początku każdego wiersza poprzez zamianę końca akapitu (^p) na "^pA: "

powstanie coś takiego:

potem druga zamiana – "^pA: ^pA: " zamieniamy na "^p^pQ: ", czyli otrzymujemy pusty wiersz i wstawione Q: na początku kolejnego

w sumie kilkanaście sekund roboty


(Sinner_DM) #3

Działa, dziękuję. :slight_smile:


([alex]) #4

Na dodatek możesz zapisać te działania jako makro.