Jak dodać kolejną klatkę z innym obrazkiem w IR?

:!: Zróbmy nowy folder np. animacja

:!: Wrzycamy tam wszystkie obrazki które chcemy zanimować

:!: Otwieramy ImageReady

:!: Wybieramy File—> następnie Import --> Folder As Frames

:!: Wybieramy Folder z obrazkami

:!: Wyświetlają się nam wszystkie obrazki z naszego folderu (jako framy)

:!: Każdą klatke ustawiamy na 2 lub 1 sekunde

:!: Zapisujemy jako gif i koniec :smiley: