Jak dodać obrazek bmp domojego programu w Turbo pasacalu?


(Xfirepro1) #1

uses crt;

label klasa;

var

imie: string;

a: real;

begin;

clrscr;

writeln('podaj imie bohatera');

read(imie);

clrscr;

readln;

writeln(' witaj ',imie,' w grze uczen');

delay(1000);

writeln(' w tej grze stworzonej przez Mariusza wstapisz');

delay(2000);

clrscr;

writeln(' zaczyna sie rok szkolny teraz zeby wybierz najbardziej odpowiadajaco ci klase');

writeln(' do wyboru masz:');

writeln(' 1- klasa samochodowa 2- klasa elektryczna 3- klasa informatyczna ');

klasa:

writeln(' wpisz odpowiedni liczbe ktura odpowiada profilu klasy ktury wybrales');

read(a);if a=1 then writeln(' wybrales klase samochodowa gratulacje!!!');

if a=2 then writeln(' wybrales klase elektryczna gratulacje!!!');

if a=3 then writeln(' wybrales klase informatyczna gratulacje!!!');

delay(2500);

clrscr;

writeln('teraz musi udac ci sie wytrwa do konca klasy, walczac z wieloma pokusami jakie trapia ucznia');

delay(4000);

clrscr;

writeln('twoim pierwszym zadaniem ',imie,' bedzie zaprzyjaznienie sie z kolegami z twojej klasy');

clrscr;

TUTAJ MA BYC OBRAZEK .BMP jak go dodać????? #-o

readln;

readln;

end.


([alex]) #2

Od tak sobie w środku trybu konsolowego na konsoli ma być obrazek?

Widziałeś kiedykolwiek coś takiego?

Konsola to konsola tryb tekstowy i nic więcej, owszem niektóre konsole mogą być przełączane w tryb graficzny

ale ze stratą całego obecnie wypisanego tekstu, z tym że nie podejrzewał bym o to konsole windowsową.

Możesz w pascalu otworzyć okienko graficzne, a w nim narysować obrazek za pomocą:

PutImage (X, Y: Integer; var BitMap; BitBlt: Word);

ale w tym trybie proste wypisanie tekstu za pomocą write/writeln nie zadziała, tekst trzeba pisać:

MoveTo (X, Y: Integer); ewentualnie MoveRel (Dx, Dy: Integer); oraz OutText (TextString: string);

lub

OutTextXY (X,Y: Integer; TextString: string);

Całkiem niezły spis narzędzi trybu graficznego masz tu: http://www.sciaga.pl/tekst/3323-4-grafika_w_turbo_pascal_u