Jak dodać tło lub bitmapę? JAVA!


(system) #1

Mam taki oto mój kod programu:

import java.awt.*;

import javax.swing.ImageIcon;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;

import java.awt.image.BufferedImage;

import java.util.Timer;

import java.util.TimerTask;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.JPanel;public class BufferedAnimate extends JFrame {


public BufferedAnimate()

{

	setTitle("Bitmapa");

	setBackground(Color.red);

	setSize(900,600);

	setVisible(true);

	go();	

}


 private static int DELAY = 300;

 Image buffer;

 Dimension oldSize;

 Insets insets;

 Color colors[] = { Color.BLACK, Color.DARK_GRAY, Color.BLACK, Color.DARK_GRAY,

   Color.BLACK, Color.DARK_GRAY, Color.BLACK, Color.DARK_GRAY, Color.BLACK, Color.DARK_GRAY,

   Color.BLACK, Color.DARK_GRAY, Color.BLACK, Color.DARK_GRAY, Color.BLACK, Color.DARK_GRAY, 

   Color.BLACK, Color.DARK_GRAY};


 public void paint(Graphics g) {


  if ((oldSize == null) || (oldSize != getSize())) {

   oldSize = getSize();

   buffer = new BufferedImage(getWidth(), getHeight(),

     BufferedImage.TYPE_INT_RGB);

  }

  if (insets == null) {

   insets = getInsets();

  }

  int x = insets.left;

  int y = insets.top;

  int width = getWidth() - insets.left - insets.right;

  int height = getHeight() - insets.top - insets.bottom;

  int start = 0;

  int steps = colors.length;

  int stepSize = 360 / steps;

  synchronized (colors) {

   Graphics bufferG = buffer.getGraphics();

   bufferG.setColor(Color.RED);

   bufferG.fillRect(x, y, width, height);

   for (int i = 0; i < steps; i++) {

    bufferG.setColor(colors[i]);

    bufferG.fillArc(x, y, width, height, start, stepSize);

    start += stepSize;

   }

  }

  g.drawImage(buffer, 100, 100, 200, 200, this);

  g.drawImage(buffer, 600, 100, 200, 200, Color.blue, this);


 }


 public void go() {


  TimerTask task = new TimerTask() {

   public void run() {

    Color c = colors[0];

    synchronized (colors) {

     System.arraycopy(colors, 1, colors, 0, colors.length - 1);

     colors[colors.length - 1] = c;

    }

    repaint();

   }


  };

  Timer timer = new Timer();

  timer.schedule(task, 0, DELAY);

  setLayout(null);

 }


 public static void main(String args[]) {

  new BufferedAnimate();


 }

}

I oto pytanie: Jak dodać do tego kodu bitmapę albo chociaż jakieś tło kolorowe :?:

Kiedy kompiluje wyskakuje mi okno aplikacji a tło jest przezroczyste i widzę okno Eclipse'a zamiast tła :?

Z góry dzięki za wszelką pomoc :slight_smile: