Jak dodać walidację daty w formularzu!


(Gerard Marondel) #1

Witam

Mam formularz i nie potrafię dodać walidacji daty, tak aby była w poprawnej formie i prawidłowo zapisana.

echo "

* Imię i Nazwisko

* Twój adres e-mail


*  Data
format daty: dd.mm.rrrr


* Treść zamówienia
 


* Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe
";

  }

  // sprawdzamy, czy zmienne przeslane z formularza nie sa puste

else if (!empty($_POST['tresc']) &&!empty($_POST['data']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['email']) && ($_SESSION['token']==$_POST['token'] )) {

    // jezeli powyzszy warunek jest spelniony tworzona jest wiadomosc

    // zmienna $message zawiera tresc wiadomosci

        $message = "Treść zamówienia:
\n$_POST[tresc]

Data zamówienia\n$_POST[data]

\nWysłał Pan/i/: $_POST[imie]

\ne-mail: $_POST[email]";

    // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny

    $header = "From: $_POST[imie] <$_POST[email]> <$_POST[data]>";

  $header = "MIME-Version: 1.0 \r\n";

  $header = "Content-type: text/html; charset=iso-8859-2 \r\n";

    // funkcja mail() za pomoca której wiadomosc zostanie wyslana

    @mail("e-mail@nazwa.pl","Zamówienie ze strony","$message","$header","charset=iso-8859-2")

    or die ("Nie udalo sie wyslac wiadomosci");

    // wyswietlenie komunikatu w przypadku powodzenia

    echo "
Dziękujemy za zamówienie";

  }

  // lub w przypadku nie wypelnienia formularza do konca

  else echo "Wypełnij wszystkie pola formularza!


* Wszystkie pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe


Powrót do formularza";[/code]

Proszę o pomoc forumowiczów.


(Dominikxx8) #2

Gdzie dokładnie ma być ta data? Wyjaśnij troszeczke co i jak bo nie łapie.