Jak każdy prosze o pomoc


(Testy4) #1

Dysk szalejie po wyłączeni sieci procek na 100% nic nie idzie zrobic

Jak sieć działa, włącze HD Tach to wykres poszarpany

Defragmętacjia bez sensu zaraz to samo

Mam dwa kompy spięte w siec na tym udostępniam ją

Menadżer zadań pokazuje ponad 60 procesow nie przeszkadzalo mi to wcześniej ale od dwóch dni coś się stalo,znalazłem program pożeracz zasobów w Menadżer zadań snmp.exe zakończyłem jego zadanie i procek zwolnił dysk równiez ale chyba po restarcie znów się uruchomi.

HD Tach robi wykres poprawnie, dysk spokojny, procek spokojny

AntyVir online wykryl 2 wirusy w systemie i usunoł.Norton zainstalowany nie wykrył ich! Mojie logi z góry dziękuje :slight_smile:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:45:21, on 2005-11-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE

C:\Program Files\UPSMON\UPSMON.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program Files\UPSMON\UPSMON_Service.Exe

C:\Program Files\UPSMON\UPSInt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

I:\Firefox pobrane\HijackThis.exe


R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://uk.mcafee.com/apps/mpfplush5/en-gb/mpfplush5/default.asp?affid=0-7&installtype=force&systempopup=true

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = w3cache.dialog.net.pl:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll


O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program Files\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll

O4 - HKLM\..\Run: [WinFoxV2] C:\WINDOWS\system32\WF2K.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinFast2KLoadDefault] rundll32.exe wf2kcpl.dll,DllLoadDefaultSettings

O4 - HKLM\..\Run: [UPSMON] C:\Program Files\UPSMON\UPSMON.exe

O4 - HKLM\..\Run: [type32] "C:\Program Files\Microsoft IntelliType Pro\type32.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\McUpdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\PROGRA~1\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KlipFolio] "C:\Program Files\KlipFolio\KlipFolio.exe" /BOOT

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C66 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0S2.EXE /P23 "EPSON Stylus C66 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C66"

O4 - HKLM\..\Run: [EasyTuneV] C:\Program Files\Gigabyte\ET5\GUI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DiskeeperSystray] "C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkIcon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\DVDAudio\CTDVDDET.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [RemoteCenter] rem "C:\Program Files\Creative\SBAudigy4\Entertainment Center\RcMan.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Norton SystemWorks] "C:\Program Files\Norton SystemWorks\cfgwiz.exe" /GUID {05858CFD-5CC4-4ceb-AAAF-CF00BF39736A} /MODE CfgWiz

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://skaner.mks.com.pl

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {0D6709DD-4ED8-40CA-B459-2757AEEF7BEE} (Dldrv2 Control) - http://download.gigabyte.com.tw/object/Dldrv.ocx

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {4ED9DDF0-7479-4BBE-9335-5A1EDB1D8A21} (McAfee.com Operating System Class) - http://download.mcafee.com/molbin/shared/mcinsctl/en-gb/4,0,0,83/mcinsctl.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129338134796

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{280D872D-412B-4953-B9A3-7ED79E00F8FF}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{280D872D-412B-4953-B9A3-7ED79E00F8FF}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{280D872D-412B-4953-B9A3-7ED79E00F8FF}: NameServer = 217.30.129.149,217.30.137.200

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\PROGRA~1\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\PROGRA~1\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\NORTON~1\NORTON~1\SPEEDD~1\NOPDB.EXE

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: UPSMONService - Unknown owner - C:\Program Files\UPSMON\UPSMON_Service.Exe

:slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:


(Gutek) #2

Co do snmp.exe - http://www.microsoft.com/poland/windows ... roz10.mspx - lepiej opisane i wiecej się dowiesz :wink:

Używasz pamięciożernych programów Nortona, zwłąszcza NSW , autostart zapchany:

Start >>> Uruchom >>> msconfig >>> w zakładce Uruchamianie wyłącz te wpisy.

Ale są tez inne np. KlipFolio, od Creative, CamMonitor


(Testy4) #3

Usówanie poszło gładko tylko niewiem co z

Głownie to CamMonitor jak go wyłącze to po podpieciu aparatu będzie pobieral zdjęcia z niego,mam ustawione na auto zapinam i sam reszte robi,później tylko sprawdzam albo nie.Co do Creative to niewiem co gdzie mogę wyłączyc.Panela -paska Creative niemam, wcześniej był ale teraz stery do Audige4 więc niema paska.

KlipFolio usunełem z autostartu to czytnik RSS

Teraz czytam o snmp.exe i narazie nic niewiem po co dokładnie mi to

Działania rozumiem i nic więcej

Wyłączyłem usługe snmp.exe całkiem

Przypominam sobie kiedyś coś czytałem o administracji sieci i prawdopodobnie ja włączyłem .Napewno jakims poleceniem-comendą