Jak kopiować hurtowo pliki o określonej nazwie?


(Jannagranna) #1

Jak przekopiować hurtowo pliki z jednego folderu do drugiego, które zawierają w sobie słowo określone przeze mnie?


(LeserGD) #2
cp /ścieżka/plików/źródłowych/*slowo-klucz* /ścieżka/gdzie/mają/wylądować

* - zastępuje ciąg znaków przed/za słowo-klucz