Jak łatwo i szybko utworzyć listę URL


(Djzon) #1

Jak łatwo i szybko utworzyć listę i zapisać do pliku tekstowego?

 

hXXp://BLA/BLA/BLA/NUMERACJA.html

NUMERACJA

od 1 do 1600000

(Drobok) #2

Najszybszym sposobem bez kompilatorów itd:

win +r :arrow: cmd wpisz:

for /L %A in (1,1,1600000) do  echo hXXp://BLA/BLA/BLA/%A.html >> "%UserProfile%\Desktop\listaurl.txt"