Jak mam wypozycjonować forum we wyszukiwarkach?


(Karkarol) #1

Jak mam wypozycjonować forum we wyszukiwarkach ?


(Nieznany) #2

raczej się nie da, często tematy z forum mogą byc linkowane na google


(lazikar) #3

Można :];];]

Pierwszy plik tematy.php

<?phpdefine('IN_PHPBB', true);

$phpbb_root_path = './';

include($phpbb_root_path . 'extension.inc');

include($phpbb_root_path . 'common.'.$phpEx);$userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX);

init_userprefs($userdata);$page_title = "Lista Tematów";include($phpbb_root_path.'includes/page_header.'.$phpEx);


?>

| LISTA TEMATÓW: <? $sql = ‘SELECT topic_id,topic_title FROM '.TOPICS_TABLE.' ORDER BY topic_id DESC’; $result = $db->sql_query($sql); if( !$result ) { message_die(GENERAL_ERROR, “Opis błędu”, “”, __LINE__, __FILE__, $sql); } while( $dane = $db->sql_fetchrow($result) ) { echo("".$dane[‘topic_title’]." "); } ?> |

[color=darkred]Drugi:[/color] [color=darkred]uzytkownicy.php[/color]

[code]<?php define(‘IN_PHPBB’, true); $phpbb_root_path = ‘./’; include($phpbb_root_path . ‘extension.inc’); include($phpbb_root_path . ‘common.’.$phpEx); $userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX); init_userprefs($userdata); $page_title = “Lista użytkowników”; include($phpbb_root_path.‘includes/page_header.’.$phpEx); ?>

| UŻYTKOWNICY: <? $sql = ‘SELECT user_id,username FROM '.USERS_TABLE.' ORDER BY user_id DESC’; $result = $db->sql_query($sql); if( !$result ) { message_die(GENERAL_ERROR, “Opis błędu”, “”, __LINE__, __FILE__, $sql); } while( $dane = $db->sql_fetchrow($result) ) { echo("".$dane[‘username’]." "); } ?> |

[color=darkred]Trzeci: pw.php[/color]

[code]<?php define(‘IN_PHPBB’, true); $phpbb_root_path = ‘./’; include($phpbb_root_path . ‘extension.inc’); include($phpbb_root_path . ‘common.’.$phpEx); $userdata = session_pagestart($user_ip, PAGE_INDEX); init_userprefs($userdata); $page_title = “Lista pw”; include($phpbb_root_path.‘includes/page_header.’.$phpEx); ?>".$dane[‘username’]." "); } ?> [color=darkred]te pliki wrzucamy do głównego katalogu forum i później np w overall_header.tpl dodajemy:[/color]

[code]Lista Tematów Lista Uzytkownikow Lista PW
Można zrobić tak żeby nie było widać tego, bo użytkownikowi to nie jest potrzebne. Do arkusza stylów dodajemy:

.kluczowe {

position:absolute;

width:200px;

height:200px;

z-index:10;

left:-250px;

top:-8000px;

visibility: visible;

}

I w np overall_header.tpl robimy tak

Lista Tematów Lista Uzytkownikow Lista PW

Modyfikacja tworzy takie jakby mapy serwisu, skladające się z listy tematów, użytkowników i linków pw użytkowników. Kiedy google wchodzi ma wszysstko na tacy i szybko indexuje .

Źródło: http://www.phpbb2.pl/