Jak na stałe włączyć Administartor dla CMD?


(Djzon) #1

Jak na stałe włączyć Administartor dla CMD? (Właściwości > Zgodność)

 

Domyślnie jest to nie możliwe bo opcja jest po prostu nie dostępna (chociaż ja jestem Adinistratorem)

 

 

Krok-po-kroku - jak ?


(Semtex) #2

Najszybciej: utwórz nowy skrót na pulpicie, wskaż CMD -> jak będziesz miał skrót wykonaj to co na zrzucie:

admin_png_300x300_q85.jpg


(roobal) #3

Jesteś zalogowany na użytkowniku czy na wbudowanym końcie administratora? Konto użytkownika nie ma praw administratora, dopiero UAC je podnosi, stąd wymagane jest uruchamianie wiersza poleceń jako administrator.


(Djzon) #4

roobal - mam takie konta:

Administrator, Home User, i ja (Administrator). Obecnie na ustawione ma “Zawsze powiadamiaj” (Suwak na samej górze), czyli zawsze potwierdzam każde działanie (dla bezpieczeństwa np. przez cichymi instalatorami - to daje większą ochronę przez wirusami)


(roobal) #5

W takim razie albo skorzystaj z porady semteksa, albo zaloguj się na administratora i tam spróbuj ustawić sobie uruchamianie wiersza poleceń domyślnie jako administrator.