Jak napisać program opisujący działanie komponentu


(Agnieszkabogdan1i2) #1

Jak napisać program (w Delphi 7) opisujący działanie jakiegoś komponenty tego ów programu. Zaznaczam, że nie mogą to być komponenty z zakładki "Standard".

Mam wykonać prezentację dokładnie opisującą dany komponent oraz przedstawić na zasadzie programu jego działanie.

Będę wdzięczna za każde źródło informacji:)


([alex]) #2

Wszystkie właściwości tego komponentu masz zmieniać za pomocą innych komponentów w RunTime.

Na przykład właściwość text"opisywanej" kontrolki:

wstawiasz na formatkę kontrolkę TEdit a w zdarzeniu OnChange podstawiasz tekst z pola TEdit w właściwość text"opisywanej" kontrolki.

Na przykład właściwość Font.Style"opisywanej" kontrolki:

wstawiasz na formatkę kilka kontrolek TCheckBox o nazwach BtnBold,BtnItalic, odpowiednio w zdarzeniach OnClick wstawiasz dla BtnBold:

if BtnBold.Checked then OpisywanaKontrolka.Font.Style:=OpisywanaKontrolka.Font.Style+[fsBold]

else OpisywanaKontrolka.Font.Style:=OpisywanaKontrolka.Font.Style-[fsBold];

I dalej w takim stylu, czyli właściwie musisz zrobić coś w rodzaju Inspector'a na formatce, w sieci znajdziesz kilka komponentów które pozwalają zrobić to "automagicznie".