Jak napisać skrypt do kopiowania folderu z C:\ na D:\


(Marunde) #1

Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak powinien wyglądać skrypt, który codziennie o godzinie 14:00 będzie kopiował folder z dysku C:\ na dysk D:\ do określonej lokalizacji.


(bubon) #2

Hmmmm

W notatniku możesz utworzyć prosty plik kopiuj.bat , z zawartością:

xcopy c:\mojedane d:\kopia /S

Następnie w Harmonogramie Zadań tworzysz zadanie, które odpala się codziennie o 14 i uruchamia plik kopiuj.bat.

Poguglaj o Harmonogramie Zadań oraz o poleceniu XCOPY.


(Marunde) #3

A jak skopiować foldery ukryte np. z lokalizacji:

C:\docume~1\User\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox

Jak kopiuje z parametrem /H to nie działa.

Zauważyłem, że z lokalizacji ukrytych kopiuje tylko pliki, ale folderów już nie chce. Co może być przyczyną?


(Spwmarluk) #4
xcopy c:\zrodlo\*.* d:\cel /E /H

(Marunde) #5

Nie działa. Jest komunikat:

Nieprawidłowa liczba parametrów.

(Spwmarluk) #6
D:\>xcopy d:\zrodlo\*.* e:\cel /E /H