Jak obliczyć: "d"?


(sexy69bis) #1

Mam tu jeszcze jeden sposób obliczenia; a, b, c, d, e
z wielomianu 4-go stopnia z 5-ma niewiadomymi.

Nie mogę wydedukować, jak obliczyć d.

obliczenia wykonujemy na liczbach początkowych wierszy pod kreską ####-.
a = 1: b = 1: c = 1: d = 1: e = 1
Y1 = 5: Y2 = 31: Y3 = 121: Y4 = 341: Y5 = 781

tabela musi rozpoczynać się od: x = 0

X…0…1…2…3…4…5
Y…1…5…31…121…341…781
…#####################
1-y.->. .4…26…90…220…440
2-gi->…22…64…130…220
3-ci->…42…66…90
4-ty->…24…24

a = (4-ty)/24 …24/24
b = ((3-ci)-(4-ty)-12)/6…(42-24-12)/6
c = ((3-ci)-(2-gi)-22)/-2…(42-22-22)/-2
d = ???
e = Y0