Jak odczytać zawartość Listboxa?


(Przemek89k) #1

Hej,

mam teraz problem z odczytaniem zawartości niestandardowego listboxa - tzn. przerobiłem go do własnych potrzeb tak, że jego wnętrze zawiera trzy pola tekstowe (textbox) : id_pracownik, imie, nazwisko.

Wszystko jest robione w C# z wykorzystaniem WPF ....

Chodzi mi o to, że daje jako źródło danych listę pracowników - listbox działa poprawnie, wyświetla listę pracowników ich numery id, imiona i nazwiska - teraz jednak chciałbym zaznaczyć na "starcie" id_pracownika, którego numer wynosi np. 3.

Musiałbym odczytać każdy item listboxa i sprawdzić czy jego numer wynosi 3, ale nie wiem jak tego dokonać :

lista_pracownikow.items_...... <- nie ma tam nic (mam .tostring), ale zwraca mi to głupoty (nie żadne dane)._

Oczywiście wiem jak zaznaczyć dowolny element listboxa, ale jak sprawdzić czy w tym elemencie jest pracownik o szukanym identyfikatorze ?

Inaczej mówiąc jak odwołać się do "elementów" listboxa <- jego konstrukcji....


(Mmow) #2

daj:

ListBox.SelectedValue

SelectedValue musi być wcześniej ustawione w propertisach na id, którego potrzebujesz. Jest to typ Object, więc zależności od tego, do jakiej zmiennej zapisujesz, być może będziesz musiał rzutowanie zrobić.

-- Dodane 31.01.2012 (Wt) 12:59 --

chyba coś nie tak skumałem za pierwszym razem, jezeli chcesz ustawić, to daj:

ListBox.SelectedValue = 3