Jak odzyskać dane za pomocą R-studio 4.0


(Balon93) #1

Jak odzyskać dane za pomocą R-studio 4.0 z opróżnionego kosza Windows?