Jak określić wartość najmiejszego wyrazu ciągu


(system) #1

Proszę napisać program obliczający sumę wyrazów tego ciągu, począwszy od aNp aż do

aNk. Wartości Np oraz Nk > Np należy wczytać z klawiatury. Jak określić wartość

najmniejszego wyrazu tego ciągu dla wyrazów od a1 do aNk? A dla wyrazów od aNp aż

do aNk?

Wiem jak napisać aby liczył sumę od aNP do a NK ale nie wiem jak określić najmniejszą wartość ciągu

Proszę o pomoc


([alex]) #2

Zadeklarować zmienną na minimalną sumę ciągu oraz flagę czy był już jakiś ciąg brany pod uwagę (przy starcie nie był);

Zadeklarować zmienną na aktualną sumę ciągu i ją wyzerować;

Zadeklarować zmienną licznik elementów ciągu i ją wyzerować;

Zadeklarować zmienną poprzednia wartość;

W pętle przeglądając listę:

  • jeżeli licznik elementów ciągu jest zerem to ustawić aktualna sumę ciągu na aktualną wartość i ustawić licznik elementów na 1;

  • w przeciwnym wypadku jeżeli aktualna wartość jest mniejsza lub równa poprzedniej to:

-- jeżeli flaga nie jest ustawiona lub minimalna suma ciągu jest większa od aktualnej to ustawić minimalną sumę na aktualną

-- ustawić aktualna sumę ciągu na aktualną wartość i ustawić licznik elementów na 1;

  • w przeciwnym wypadku zwiększyć aktualna sumę ciągu o aktualną wartość oraz zwiększyć licznik elementów o 1

  • ustawić poprzednią wartość na aktualną.

koniec pętli.