Jak otworzyć w Eclipse projekt z GitHub aby móc go zmodyfikować i odpalić?


(Femines25) #1

Jak otwieram program Eclipse to program prosi mnie o wskazanie tzw. workspace (folder do zapisu projektu). Następnie po tym wybieram opcje z menu - "Open Project from file system" - wskazuje projekt pobrany z GitHub'a i oczywiście cały projekt się "otwiera", ale nie wiem jak go móc modyfikować i odpalać w konsoli? gdy go próbuje zmodyfikować, to nic się nie dzieje - nie podkreśla na czerwono błędów, nie mogę też go odpalić przy użyciu run (Eclipse nie widzi projektu).

Ktoś używa Eclipse i wie jak rozwiązać ten problem?


(kostek135) #2

Jeśli projekt nie spełnia chociaż jednego z poniższych, to go nie zaimportujesz z file systemu, tak by Eclipse go “rozumiał” (intelli sense, one click build, etc.):

  1. posiada pom.xml, a ty masz zainstalowany plugin m2e
  2. posiada strukturę (.settings, .project, etc.) eclipse-ową

W takim przypadku lepiej zaimportować przy użyciu plugin-u EGit. Więcej tutaj: http://stackoverflow.com/questions/6760115/importing-a-github-project-into-eclipse


(Femines25) #3

Mam już ten plugin zainstalowany, ale i tak mi nie działa… próbuje różnymi sposobami, z komputera i z bezpośrednio z Git’a. Ale cały czas to samo - projekt się otwiera, ale nie mogę nic w nim zrobić, bo Eclipse go nie widzi.

Zauważyłam dziwną rzecz, jak próbowałam otworzyć w ten sposób Imoprt -> Project from Git -> Existing Local Repository -> “jakieś wcześniej wklejone repository” -> Import using the New Project Wizard

I na tym koniec, bo pokazuje pliki(w podglądzie), ale przyciemnione - nie mogę nic zaznaczyć, ani tym samym przejść dalej…


(kostek135) #4

Może podaj link do tego projektu na github-ie…