Jak pobrać dane(system rejestracji facebook)


(batmomobil) #1

Witam mam system rejestracji z aplikacji z facebooka:

define('FACEBOOK_APP_ID','286993138064082');

define('FACEBOOK_SECRET', '0bd28bfa9ef496e29688ae9664ab6fe5');


function parse_signed_request($signed_request, $secret) {

 list($encoded_sig, $payload) = explode('.', $signed_request, 2);


 // decode the data

 $sig = base64_url_decode($encoded_sig);

 $data = json_decode(base64_url_decode($payload), true);


 if (strtoupper($data['algorithm']) !== 'HMAC-SHA256') {

  error_log('Unknown algorithm. Expected HMAC-SHA256');

  return null;

 }


 // check sig

 $expected_sig = hash_hmac('sha256', $payload, $secret, $raw = true);

 if ($sig !== $expected_sig) {

  error_log('Bad Signed JSON signature!');

  return null;

 }


 return $data;

}


function base64_url_decode($input) {

  return base64_decode(strtr($input, '-_', '+/'));

}


if ($_REQUEST) {

 echo '
signed_request contents:';

 $response = parse_signed_request($_REQUEST['signed_request'],

                  FACEBOOK_SECRET);

echo '

';

 print_r($response); 

 echo '

'; } else { echo '$_REQUEST is empty'; } mysql_query("INSERT INTO uzytkownicy (nick,email,haslo,ip,gender,birthday,adres_zamieszkania,czas_profilu,salt,fb_id) VALUES ('$nick','telefon','algorithm','$ip','gender','birthday','name','$hour','$salt','user_id')") or die(mysql_error()); }[/code] i zapisuje w bazie tylko,że wartości są puste.
[code]echo '

';

 print_r($response); 

 echo '

';

wyświetla dane,ale jak je przekazać do zmiennej i zapisać w bazie????proszę o pomoc.


(GioWDS) #2

O ile dobrze Cię zrozumiałem to $response jest tablicą.


(batmomobil) #3

Tak $response jest tablicą i nie wiem jak z niej wyciągnąć dane aby zapisać w bazie???


(GioWDS) #4

http://phpkurs.pl/tablice/


(batmomobil) #5

Już sobie poradziłem dziękuję za pomoc :smiley: