Jak pobrać dane z kontrolki DetailsView do CreateUser()


(ByczY) #1

Proszę o pomoc. Nie wiem jak pobrać dane z kontrolki DetailsView do MemberShip.CreateUser(). Tak wygląda kod tej kontrolki:

DataKeyNames="id_ucznia" DataSourceID="SqlDataSource1" DefaultMode="Insert" 

    Height="50px" Width="125px" 

    onpageindexchanging="DetailsView1_PageIndexChanging">


        InsertVisible="False" ReadOnly="True" SortExpression="id_ucznia" />

        SortExpression="imie" />

        SortExpression="nazwisko" />

        SortExpression="data_urodzenia" />


        SortExpression="id_opiekuna" />

Teraz do klasy MemberShip.CreateUser() muszę pobrać dane które wpisze w kontrolce wyżej, tj. nazwisko i PESEL.

protected void DetailsView1_PageIndexChanging(object sender, DetailsViewPageEventArgs e)

  {

    try

    {

      Membership.CreateUser(string username, string password)

    }

  }

Co wpisać zamiast tego string username i string password? Próbowałem tak:

Membership.CreateUser(DetailsView1.FindControl(string, "nazwisko"), DetailsView1.FindControl(string, "PESEL"))

ale to raczej nie tędy droga.