Jak podzielić dysk na partycje za pomocą Fdiska w 98 i ME

Jak podzielić dysk na partycje?

Partycja jest wydzielonym segmentem przestrzeni dyskowej, widzianym w systemie operacyjnym jako jeden dysk oznaczony literą alfabetu (np. C: D: itd.) i ewentualnie jakąś nazwą. Utworzenie i sformatowanie partycji jest niezbędne, aby na zajmowanej przez nią części dysku można było zapisywać pliki, czyli także zainstalować system operacyjny, aplikacje i gry. Istnieje kilka rodzajów partycji stosowanych przez różne systemy operacyjne. W najnowszych systemach Windows 98 i ME używa się partycji FAT16 i FAT32, ale FAT16 (opracowana dla Windows 95) ze względu na liczne ograniczenia jest obecnie bardzo rzadko stosowana. Oprócz nich Windows 2000 obsługuje także partycje NTFS.

Na dysku można założyć podstawową (primary) oraz rozszerzoną (extended) partycję FAT32. Po sformatowaniu podstawowa będzie widziana w systemie jako jeden HDD. Natomiast partycję rozszerzoną można podzielić jeszcze na kilka dysków logicznych.

W praktyce najczęściej zakłada się jedną partycję podstawową, na której instaluje się system operacyjny, oraz jedną rozszerzoną, w której, w zależności od potrzeb, tworzy się jeden lub kilka dysków logicznych. Nie ma jednak żadnych przeszkód, aby na całej powierzchni napędu utworzyć partycję podstawową albo rozszerzoną z jednym dyskiem logicznym.

Sposób podziału dysku zależy od zastosowań, do jakich zamierzamy używać komputera. Jeżeli będziemy w przyszłości instalować drugi system operacyjny, powinniśmy założyć dla niego osobną partycję. Dla większego porządku możemy także przeznaczyć oddzielne dyski logiczne na nasze zbiory multimedialne, aplikacje i gry. Jeżeli z komputera korzysta kilku członków rodziny, każdy z nich może mieć swoją partycję, na której będzie przechowywał własne zbiory.

Do tworzenia i usuwania partycji używa się aplikacji zwanej menedżerem partycji. W systemie Windows 98 i ME służącym do tego programem jest Fdisk, znajdujący się w katalogu \windows\command, a także na systemowej dyskietce startowej. Po jego uruchomieniu zostaniemy zapytani, czy chcemy włączyć obsługę dużych dysków. Powinniśmy odpowiedzieć twierdząco, chyba że zamierzamy utworzyć partycję FAT16 (maksymalna wielkość 2 GB). Następnie zobaczymy menu z kilkoma opcjami do wyboru. Schemat dalszych działań podajemy w tabeli.

Zarządzanie partycjami za pomocą programu Fdisk

Cel Działanie

Utworzenie partycji głównej. 1. Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS. -> 1. Utwórz podstawową partycję DOS.

Następnie należy podać rozmiar nowej partycji.

Utworzenie dysku logicznego w partycji rozszerzonej. 1. Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS. -> 3. Utwórz logiczny dysk DOS w rozszerzonej partycji DOS.

Następnie należy podać rozmiar dysku logicznego.

Uwaga! Utworzenie dysku logicznego nie będzie możliwe, jeżeli partycja rozszerzona nie istnieje.

Utworzenie partycji rozszerzonej i dysków logicznych. 1. Utwórz partycję DOS lub logiczny dysk DOS. -> 2. Utwórz rozszerzoną partycję DOS.

Następnie należy podać rozmiar partycji rozszerzonej. Po jej utworzeniu zostaniemy zapytani, czy chcemy zdefiniować dyski logiczne w rozszerzonej partycji. Należy odpowiedzieć twierdząco i kolejno podać wielkości dysków logicznych.

Usunięcie partycji podstawowej. 3. Usuń partycję lub logiczny dysk DOS -> 1. Usuń podstawową partycję DOS.

Usunięcie dysku logicznego z partycji rozszerzonej. 3. Usuń partycję lub logiczny dysk DOS -> 3. Usuń logiczny dysk DOS z partycji rozszerzonej DOS.

Usunięcie partycji rozszerzonej. 3. Usuń partycję lub logiczny dysk DOS -> 2. Usuń rozszerzoną partycję DOS.

Uwaga! Usunięcie partycji rozszerzonej nie będzie możliwe, jeżeli znajdują się w niej dyski logiczne.

Jeżeli utworzyliśmy partycję, na której zamierzamy zainstalować system operacyjny uruchamiany domyślnie po włączeniu komputera, musimy jeszcze ją uaktywnić, wybierając opcję numer dwa z głównego menu. Po zakończeniu programu należy zrestartować komputer, a następnie sformatować wszystkie nowoutworzone dyski logiczne i partycję główną. Dopiero wtedy korzystanie z nich będzie możliwe.

Uwaga! Usunięcie partycji wiąże się ze skasowaniem wszystkich zapisanych na niej danych, dlatego programem Fdisk i innymi menedżerami partycji należy posługiwać się z dużą rozwagą.