Jak podzielić na partycje i sformatować dysk twardy w xp

Jeśli komputer jest uruchamiany z dysków rozruchowych Instalatora systemu Windows XP, włóż kolejne dyski w momencie pojawienia się odpowiedniego monitu i naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować po włożeniu każdego dysku.

Na stronie Instalator systemu Windows — Zapraszamy! naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować.

Naciśnij klawisz F8, aby zaakceptować Umowę licencyjną systemu Windows XP.

Jeśli zostanie wykryta istniejąca instalacja systemu Windows XP, pojawi się monit o jej naprawienie. Naciśnij klawisz ESC (nie naprawiaj).

Dla każdego fizycznego dysku twardego zostaną wyświetlone wszystkie istniejące partycje i miejsce niepodzielone na partycje. Za pomocą klawiszy strzałek wybierz miejsce podzielone na partycje lub wolne, aby utworzyć w nim nową partycję, a następnie naciśnij klawisz D, aby usunąć istniejącą partycję, lub klawisz C, aby utworzyć nową partycję w miejscu niepodzielonym na partycje. Po naciśnięciu klawisza D w celu usunięcia istniejącej partycji należy następnie nacisnąć klawisz L (lub nacisnąć klawisz ENTER, a następnie nacisnąć klawisz L, jeśli jest to partycja systemowa), aby potwierdzić zamiar usunięcia partycji. Należy powtarzać ten proces dla wszystkich istniejących partycji, które mają zostać użyte przez nową partycję. Po usunięciu wszystkich partycji można zaznaczyć powstałe miejsce niepodzielone na partycje, a następnie nacisnąć klawisz C, aby utworzyć nową partycję.

Uwaga: Aby utworzyć partycję w miejscu, gdzie istnieje już jedna lub więcej partycji, należy najpierw usunąć istniejące partycje, a następnie utworzyć nową.

Wpisz rozmiar nowej partycji (w megabajtach, czyli MB), a następnie naciśnij klawisz ENTER, albo naciśnij po prostu klawisz ENTER, aby utworzyć partycję o maksymalnym dostępnym rozmiarze.

Powtarzaj kroki 4 i 5, aby tworzyć ewentualne dodatkowe partycje.

Aby zainstalować system Windows XP, użyj klawiszy strzałek i wybierz partycję, na której ma być zainstalowany system Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Aby nie formatować partycji i nie instalować systemu Windows XP, naciśnij klawisz F3 dwa razy, aby zakończyć pracę Instalatora, a następnie wykonaj kolejne czynności. W takim wypadku trzeba użyć innego narzędzia do sformatowania partycji.

Wybierz opcję formatowania partycji, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Dostępne opcje:

Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików NTFS (szybkie)

Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików FAT (szybkie)

Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików NTFS

Formatowanie partycji przy użyciu systemu plików FAT

Pozostawienie obecnego systemu plików bez zmian

Opcja pozostawienia bieżącego systemu plików bez zmian jest niedostępna, jeśli wybrana partycja jest nową partycją. Opcje systemu plików FAT są niedostępne, jeśli wybrana partycja ma rozmiar większy niż 32 gigabajty (GB). Jeśli partycja ma rozmiar większy niż 2 GB, Instalator używa systemu plików FAT32 (trzeba nacisnąć klawisz ENTER, aby wyrazić na to zgodę). Jeśli partycja ma rozmiar mniejszy niż 2 GB, Instalator używa systemu plików FAT16.

UWAGA: Jeśli usunięto i utworzono nową partycję systemową, lecz system Windows XP jest instalowany na innej partycji, w tej chwili pojawi się monit o wybranie systemu plików dla partycji rozruchowej i systemowej.

Po sformatowaniu partycji przez Instalatora postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować instalację. Po zakończeniu instalacji można użyć narzędzi Zarządzania dyskami w systemie Windows XP i utworzyć lub sformatować dodatkowe partycje