Jak połączyć captache z formularzem kontaktowym?


(Saver) #1

Witam, dzisiejszy problem jest w tym że chce połączyć captache z formularzem kontaktowym, czyli podany górny kod php połączyć z dolnym, próbowałem ale nie mogę.

Podaje górny i dolny kod :slight_smile:

<?php

if(IsSet($_POST['submit'])){ // sprawdzanie czy pole submit zostało wysłane


$captcha=implode('', $_SESSION['captcha']);// sesja z captchš jest w postaci tablicy więc trzeba jš połšczyć do stringu


if($captcha == $_POST['captcha'])// porównywanie captchy z sesji z captchš z formularza

echo 'poprawnie';

else

echo 'zła captcha';

}


#########################################################################################

# jak połączyć górny kod php z dolnym?

#########################################################################################


// sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste 

elseif (!empty($_POST['tresc']) && !empty($_POST['imie']) && !empty($_POST['email'])) { 

  // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość 

  // zmienna $message zawiera treść wiadomości 

  $message = "WIADOMOŚĆ:\n$_POST[tresc]\nNADAWCA: $_POST[imie]\nMAIL: $_POST[email]"; 

  // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny 

  $header = "From: $_POST[imie] <$_POST[email]>"; 

  // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana 

  @mail("mail@mail.mail","tu jest temat","$message","$header") 

  or die('Nie udało się wysłać wiadomości'); 

  // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia 

  echo '

Wiadomość została wysłana poprawnie!

'; } // lub w przypadku nie wypełnienia formularza do końca else echo '

Wypełnij wszystkie pola formularza!

'; ?>[/code] CAŁY KOD Z KODEM DO POŁĄCZENIA:
[code]<?php $go_godzina = date('H:i:s'); if (empty($_POST['submit'])) { echo '

| onfocus="if (this.value == 'Imię i Nazwisko') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Imię i Nazwisko';}" <?php echo ' /> |
| onfocus="if (this.value == 'Treść wiadomości') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Treść wiadomości';}" <?php echo '>Treść wiadomości |
| onfocus="if (this.value == 'Adres e-mail') {this.value = '';}" onblur="if (this.value == '') {this.value = 'Adres e-mail';}" <?php echo '> |
|   |
| Przepisz kod z obrazka: | captcha.jpg | |
Godzina: '.$go_godzina.'
'; } //////////////////////////////////////////////////////////////////////// /* if(IsSet($_POST['submit'])){ // sprawdzanie czy pole submit zostało wysłane $captcha=implode('', $_SESSION['captcha']);// sesja z captchš jest w postaci tablicy więc trzeba jš połšczyć do stringu if($captcha == $_POST['captcha'])// porównywanie captchy z sesji z captchš z formularza echo 'poprawnie'; else echo 'zła captcha'; } */ //////////////////////////////////////////////////////////////////////// // sprawdzamy, czy zmienne przesłane z formularza nie są puste elseif (!empty($_POST['tresc']) !empty($_POST['imie']) !empty($_POST['email'])) { // jeżeli powyższy warunek jest spełniony tworzona jest wiadomość // zmienna $message zawiera treść wiadomości $message = "WIADOMOŚĆ:\n$_POST[tresc]\nNADAWCA: $_POST[imie]\nMAIL: $_POST[email]"; // zmienna $header zawiera przede wszystkim adres zwrotny $header = "From: $_POST[imie] $_POST[email]"; // funkcja mail() za pomocą której wiadomość zostanie wysłana @mail("mail@mail.mail","TEMAT MAIL","$message","$header") or die('Nie udało się wysłać wiadomości'); // wyświetlenie komunikatu w przypadku powodzenia echo '

Wiadomość została wysłana poprawnie!

'; } // lub w przypadku nie wypełnienia formularza do końca else echo '

Wypełnij wszystkie pola formularza!

';