Jak połączyć PHP Fusion z TinyMCE?


(Saver) #1

Jak połączyć PHP Fusion z TinyMCE?


(M@ster) #2

A po co? Skoro domyślnie już jest - wystarczy w opcjach włączyć.