Jak poprawnie skonfigurowac router // brak internetu


(Bartoszjen) #1

Sytuacja wygląda tak mam 2 urzadzenia routery modecom jedno sluzy jako client a drugie wysyła sygnal wifi, wszystko działało ok urzadzenia zostały poprawnie skonfigurwane ale dziś nagle internet przestal dzialać. Nie działa za ówno po kablu - (jeśli podepne router z laptopem) jak i wifi. Internet działa natomiast jeżeli całkowicie odepnie sie urządzenia (routery) i podepnie kabel z anteny bezpośrednio do sieciówki , po ówczesnym przypisaniu adresu ip i dns karcie takiego samego jaki jest przypisany dla routera.

w innym wypadku jest połączenie natomiast brak dostepu do internetu

oto reakcje na komendy

ping 192.168.1.1

ping 213.180.130.200

ipconfig /all

Microsoft Windows [Wersja 6.1.7600]

Copyright © 2009 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

C:\Users\Jelonek>ping 192.168.1.1

Badanie 192.168.1.1 z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64

Odpowiedź z 192.168.1.1: bajtów=32 czas<1 ms TTL=64

Statystyka badania ping dla 192.168.1.1:

Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0

(0% straty),

Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:

Minimum = 0 ms, Maksimum = 0 ms, Czas średni = 0 ms

C:\Users\Jelonek>ping 213.180.130.200

Badanie 213.180.130.200 z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 83.1.136.226: Host docelowy jest nieosiągalny.

Odpowiedź z 83.1.136.226: Host docelowy jest nieosiągalny.

Odpowiedź z 83.1.136.226: Host docelowy jest nieosiągalny.

Upłynął limit czasu żądania.

Statystyka badania ping dla 213.180.130.200:

Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 3, Utracone = 1

(25% straty),

C:\Users\Jelonek>ping 80.72.46.162

Badanie 80.72.46.162 z 32 bajtami danych:

Odpowiedź z 83.1.136.226: Host docelowy jest nieosiągalny.

Odpowiedź z 83.1.136.226: Host docelowy jest nieosiągalny.

Upłynął limit czasu żądania.

Odpowiedź z 83.1.136.226: Host docelowy jest nieosiągalny.

Statystyka badania ping dla 80.72.46.162:

Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 3, Utracone = 1

(25% straty),

C:\Users\Jelonek>ipconfig /all

Konfiguracja IP systemu Windows

Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : farciarz

Sufiks podstawowej domeny DNS . . :

Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Hybrydowy

Routing IP włączony . . . . . . . : Nie

Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie

Karta bezprzewodowej sieci LAN Połączenie sieci bezprzewodowej:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Broadcom 4322AG 802.11a/b/g/draft-n

Wi-Fi Adapter

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-21-00-41-3D-31

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta Ethernet Połączenie lokalne:

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Kontroler sieci NVIDIA nForce

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-1E-68-A3-05-34

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Tak

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Adres IPv6 połączenia lokalnego . : fe80::3035:ddeb:c905:c4d%11(Preferowane)

Adres IPv4. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.100(Preferowane)

Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Dzierżawa uzyskana. . . . . . . . : 18 listopada 2011 18:41:50

Dzierżawa wygasa. . . . . . . . . : 28 listopada 2011 18:50:28

Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Serwer DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1

Identyfikator IAID DHCPv6 . . . . : 234888808

Identyfikator DUID klienta DHCPv6 : 00-01-00-01-15-5C-9F-BF-00-1E-68-A3-05-34

Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 83.1.136.1

194.204.159.1

NetBIOS przez Tcpip . . . . . . . : Włączony

Karta tunelowa isatap.{F9AE55A8-E3FD-4605-97CF-7E7C586E8EC5}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa isatap.{CF01C2D5-16C5-4DDF-97C1-6FC0DC188B9A}:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Karta Microsoft ISATAP #2

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

Karta tunelowa Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

Stan nośnika . . . . . . . . . . .: Nośnik odłączony

Sufiks DNS konkretnego połączenia :

Opis. . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie

Autokonfiguracja włączona . . . . : Tak

po wyłączeniu antywirusa i zapory systemu nadal brak internetu

uprzejmie prosze o pomoc


(kazek31) #2

widzę dwie możliwości albo operator internetu wysyła ci ramki zakończone zerem wtedy na routerze należy podbić ramkę o żądaną wartość , lub wprowadził filtrowanie mac adresów wtedy należy przypisać mac adres karty sieciowej routerowi.


#3

farciarz121 , proszę zapoznaj się z tą stroną oraz tym tematem, a następnie popraw tytuł tematu, używając przycisku image.php?album_id=20&image_id=4038

Poza tym, na forum używamy polskich znaków (ż, ł, ć, ś, ą itp.). Proszę wyedytować swojego posta i poprawić co trzeba.

W przypadku zignorowania prośby temat poleci do śmietnika.


(Bartoszjen) #4

ok , jak to zrobić ?


#5

farciarz121 , dostałeś wyżej instrukcje, łącznie z wklejonym screenem przycisku w który masz kliknąć.


(Bartoszjen) #6

wprowadzenie mac sieciowej nic nie dalo / jak podbić ramke w routerze ?