Jak poprawnie zrobić skrypt rozwijania opisu


(batmomobil) #1

Proszę o pomoc.Usiłuję zrobić w skrypcie galerii zdjęć z bazy danych rozwijał się opis,tak aby się rozwijał pod obrazkiem:

<?php require 'db.php'; $limit = (isset($_GET['go']))?$_GET['go']:1; $back = ''; if($limit>=12) $back = '<	Poprzednie';

    $next = 'Nastepne	>'; $query = "SELECT id_foteczki, nazwa_foteczki, opis_foteczki, link_foteczki FROM galeria3 WHERE id_foteczki>=$limit LIMIT 12";	

$result = mysql_query($query) or die(mysql_error($mysqli));

if ($result) { echo "
  • "; while ($row = mysql_fetch_object($result)) { $nazwa = $row->nazwa_foteczki; $opis = $row->opis_foteczki; $link = $row->link_foteczki; $id = $row->id_foteczki; echo "

$nazwa

$titleOpis $opis \n"; } echo "
"; } echo $back.' | '.$next; ?[/code]

Pojawia się problem,skrypt zwija po kliknięciu na button wszystkie naraz opisy,co zmienić w skrypcie aby się zwijał jeden.Następny problem to nie jest pod zdjęciem.


(Sucat) #2

zapoznaj się z tym tutorialem

http://www.sohtanaka.com/web-design/easy-toggle-jquery-tutorial/


(batmomobil) #3

ok!!dzięki pomogło :smiley: