Jak poradzić sobie z wirusem?

(K A R O L) #1

Mam wi

rusa (zakażony plik to udr.com) znajduje sie na obu dyskach...nie mogę tych dysków otworzyć:PP:Pco mam robić avast sobie z nim nie radzi:(

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 08:50:27, on 2008-06-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

c:\windows\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\gry\av\aswUpdSv.exe

D:\gry\av\ashServ.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\gry\sony\Application Launcher\Application Launcher.exe

C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe

D:\gry\av\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Teleca Shared\Generic.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\gry\sony\Mobile Phone Monitor\epmworker.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

D:\gry\av\ashSimpl.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\byle jaka\Pulpit\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,userinit.exe

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\adobe\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "D:\gry\sony\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM\..\Run: [Ashampoo FireWall] "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo FireWall\FireWall.exe" -TRAY

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\gry\av\ashDisp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WinPSF Archivizer] "C:\Program Files\WinPSF\WinPSF.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program Files\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe" -NoStart

O4 - HKCU\..\Run: [amva] C:\WINDOWS\system32\amvo.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Blokuj wszystkie obrazy z tego serwera - C:\Program Files\Avant Browser\AddAllToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych reklam - C:\Program Files\Avant Browser\AddToADBlackList.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Otwórz w nowym Avant Browser - C:\Program Files\Avant Browser\OpenInNewBrowser.htm

O8 - Extra context menu item: Otwórz wszystkie adresy z tej strony... - C:\Program Files\Avant Browser\OpenAllLinks.htm

O8 - Extra context menu item: Podświetl - C:\Program Files\Avant Browser\Highlight.htm

O8 - Extra context menu item: Szukaj - C:\Program Files\Avant Browser\Search.htm

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\ashampoo\ashampoo firewall\spi.dll

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.33/g_bin/pl/cards_2_0_0_77.cab

O16 - DPF: {1E53EA77-34F2-474E-9046-B2B0C86F1821} (OggX Control) - http://www.eska.pl/streamplayers/OggX.ocx

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {41ACD49D-1974-791A-0981-AA9872721044} - http://67.15.101.33/g_bin/pl/boards_2_0_0_34.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_39.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} - http://ax.emsisoft.com/asquared.cab

O16 - DPF: {BFA1F11D-3121-AFE1-4112-983219421AEF} - http://67.15.101.3/g_bin/pl/wordssingle_2_0_0_40.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_10.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_24.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C5} (GameDesire Snooker) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/snooker_2_0_0_35.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{69F0ABEA-20A7-4ABF-9C79-852C771B2F03}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\gry\av\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\gry\av\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\gry\av\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\gry\av\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Unknown owner - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcDataSrv.exe

O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program Files\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005\RpcSandraSrv.exe
(Agatonster) #2

k_a_r_o_l ,

Pobierz narzędzia dostępne w linku i po sporządzeniu wklej logi HijackThis, ComboFix według podanego opisu - fachowcy od logów zajmą się problemem.

WażNE

Wklejając logi - przeczytaj i zastosuj się do Tematu

Temat przenoszę do działu Bezpieczeństwo…

(huber2t) #3

fix w hijackthis

Pokaż log z comobfix

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

(K A R O L) #4

[codeLogfile of HijackThis v1.99.1

(huber2t) #5

Pobierz najnowszą wersję combofix

(K A R O L) #6

u jest link do loga z combofixa http://wklejto.pl/4264

(huber2t) #7

Do wyleczenia pendrive z wirusów użyj

Perlovg Removal Tool

Flash Disinfector

lub format

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

Folder::

C:\FOUND.030


Registry::

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{0da77ba4-087b-11dd-9fc2-4d6564696130}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{33b2609c-a9ac-11d9-8a36-8ff3b8b93ebe}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{37851df4-1427-11db-95e6-4d6564696130}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{5a0de780-adca-11d9-8a39-c65018990ebe}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{a59f56f0-3a0a-11dd-a067-4d6564696130}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{dfbb570e-52e4-11da-8c1c-4d6564696130}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f34e38fc-afeb-11dc-9e24-4d6564696130}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f34e38fd-afeb-11dc-9e24-4d6564696130}]

[-HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\{f7853590-a915-11d9-8a32-814a13d03dbe}]

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl a w poście dajesz tylko link

(K A R O L) #8

http://wklejto.pl/4268 chyba to ten log

(huber2t) #9

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!

(K A R O L) #10

dzięki wielkie:P narazie jest wszystko ok

(huber2t) #11

Przeskanuj jeszcze antywirusem i daj z niego raport na forum