Jak porównywać ciągi znaków ze spacjami batch?


#1

Ma taki mały problem, z skryptem, nie mogę porównać wprowadzanych danych jak są zadeklarowane spacje w tym elemencie porównywanym:

@echo off
echo Wpisz jak masz na imie i nazwisko.
set kryty=Patrycja S
set/p "dane=>> "
cls
if not %dane%==%kryty% goto INNI

echo %imie% tak to jest jak sie nie postepuje zgodnie z kodeksem prawa.
goto koniec


:INNI
echo A wiec masz na imie i nazwisko %dane%.

:koniec
pause > nul

Jak napiszę np. Anna to mam błąd:

Nazwa 'S' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnętrzne lub zewnętrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
 tak to jest jak sie nie postepuje zgodnie z kodeksem prawa.

Jak napiszę np. Anna Beta to mam błąd:

W tym momencie Beta==Patrycja było nieoczekiwane.

A jak wpsiszę to Patrycja P :

W tym momencie P==Patrycja było nieoczekiwane.

Samo Patrycja , powoduje wyświetlenie „tak to jest jak sie nie postepuje zgodnie z kodeksem prawa.”

 

Jak z zmiennej krtyty usunę spację + „S”,  to mogę prównywać ciągi nie rozdzielone spacją (np. Jan Kowalski).

:?


(system) #2

@echo off