Jak posortować wyrazy w pliku.txt?


(sexy69bis) #1

Mam posortowane wyrazy

a
A
b
B
c
C

Jak je posortować w ten sposób?
a
b
c
A
B
C
albo
A
B
C
a
b
c


(lukasssz) #2

Musisz to wydrukować, wyciąć każdą literkę, i ręcznie posortować.
Odpowiedz taka jak pytanie.

Daj więcej szczegółów, chodzi ci o program, algorytm, kod , rękodzieło, czy magię?


(krystian3w) #3

W notepad++ można tak:

a
A
b
B
c
C
:arrow_right: A
B
C
a
b
c


Nie radzi sobie z polskimi znakami - sortuje jako kolejna grupa pod małymi literami.


(sexy69bis) #4

Dzięki, to jest to.


(krystian3w) #5

Jest też stary plugin do wersji 32 bitowej “TextFX” 32 bitowej:

TextFX.v0.26.unicode.bin.zip (103,8 KB)


www.virustotal.com/pl/file/f882c2046f72a2ef207d33ae17b035f22b8f4479e56ca7b075347f15a1c1a280/

eGambit malicious_confidence_95%

to prawdopodobnie FP (False Positive).


(kowgli) #6

Albo w konsoli:

more nieposortowane.txt | sort > posortowane.txt


(krystian3w) #7

Trochę średnio bez parametrów bo wychodzi: “A a b B c C”,
prawie jak przykładowy plik startowy “a A b B c C”.


(sexy69bis) #8

wyszło tak:

łódź
Anthony
Beethoven
Betty
biała
blondynka
butów
deja
Ellie


(krystian3w) #9
C:\>sort /?

SORT [/R] [/+n] [/M KB] [/L ustawienia regionalne] [/REC bajty rekordu]
 [[dysk1:][ścieżka1]plik1] [/T [dysk2:][ścieżka2]]
 [/O [dysk3:][ścieżka3]plik3]
 /+n               Określa numer znaku, od którego ma się
                  rozpoczynać każde porównywanie.
                  /+3 określa, że każde porównywanie
                  powinno się rozpoczynać od trzeciego znaku
                  w każdym wierszu. Wiersze krótsze niż n
                  znaków są sortowane przed innymi wierszami.
                  Domyślnie, porównania rozpoczynają się
                  od pierwszego znaku każdego wiersza.
 /L[OCALE] ustawienia regionalne Zastępuje domyślne ustawienia regionalne
                  systemu określonymi ustawieniami.
                  Ustawienie ""C"" daje najszybsze sortowanie
                  i jest obecnie jedyną możliwością.
                  W sortowaniu nigdy nie jest uwzględniana
                  wielkość liter.
 /M[EMORY] KB           Określa ilość pamięci głównej do użycia
                  w sortowaniu, w kilobajtach. Wielkość
                  pamięci jest zawsze ograniczona od dołu
                  wartością 160 KB. Jeżeli podana zostanie
                  wielkość pamięci, w sortowaniu użyta
                  zostanie dokładna ilość pamięci, bez
                  względu na ilość dostępnej pamięci głównej.

                  Zazwyczaj najlepszą wydajność uzyskuje się
                  nie podając wielkości pamięci. Domyślnie,
                  sortowanie odbywa się w jednym przebiegu
                  (bez tworzenia plików tymczasowych), jeżeli
                  mieści się w domyślnej maksymalnej
                  wielkości pamięci. W przeciwnym przypadku
                  sortowanie zostanie wykonane w dwóch
                  przebiegach (częściowo posortowane dane
                  będą zapisywane w pliku tymczasowym),
                  tak aby wielkości pamięci użytej
                  w przebiegach sortowania i scalania były
                  równe. Domyślnie maksymalny rozmiar pamięci
                  jest równy 90% dostępnej pamięci głównej,
                  jeżeli zarówno wejście, jak i wyjście
                  są plikami, i 45% w innych przypadkach.
 /REC[ORD_MAXIMUM] znaki   Określa maksymalną liczbę znaków w rekordzie
               (domyślnie 4096, maksymalnie 65535).
 /R[EVERSE]         Odwraca porządek sortowania, to znaczy sortuje
               od Z do A, następnie od 9 do 0.
 [dysk1:][ścieżka1]plik1   Określa plik do posortowania. Jeżeli plik nie
               zostanie określony, użyte zostanie wejście
               standardowe. Określenie pliku wejściowego
               jest szybsze niż przekierowywanie tego samego
               pliku na wejście standardowe.
 /T[EMPORARY]
  [dysk2:][ścieżka2]     Określa ścieżkę katalogu, w którym mają być
               zapisywane pliki robocze sortowania,
               w przypadku gdy dane nie zmieszczą się
               w pamięci głównej. Domyślnie używany jest
               systemowy katalog tymczasowy.
 /O[UTPUT]
  [dysk3:][ścieżka3]plik3  Określa plik, w którym mają być zapisane
               posortowane dane wejściowe. Jeżeli plik nie
               zostanie określony, dane będą zapisywane
               do wyjścia standardowego. Określenie pliku
               wyjściowego jest szybsze niż przekierowanie
               wyjścia standardowego do tego samego pliku.


(sexy69bis) #10

tak nie działa:
more B:\wyrazy.akp | sort > B:\wyrazy2.akp
tu też jest taka opcja

Szkoda, że mój edytor tego nie ma.
Spróbuję na forum mojego edytora coś się dowiedzieć.

Obecnie najlepszy byłby z konsoli (nie potrzeba instalować dodatkowy edytor)
ale jak skonfigurować polecenie?


(sexy69bis) #11

Problem jest w tym, że w słowniku mam wyrazy na ć, Ć, ś, Ś itd.
Ś
ć
w
a
Z
C
A

jak otrzymać oddzielnie duże i małe wyrazy

a
ć
d
w
A
C
Ś
Z


(krystian3w) #12

Program co by pozwalał sam określić jak sortować bo pewnie przemienia litery na kody ASCII


Symbol Decimal Binary
A 65 01000001
B 66 01000010
C 67 01000011
D 68 01000100
E 69 01000101
F 70 01000110
G 71 01000111
H 72 01001000
I 73 01001001
J 74 01001010
K 75 01001011
L 76 01001100
M 77 01001101
N 78 01001110
O 79 01001111
P 80 01010000
Q 81 01010001
R 82 01010010
S 83 01010011
T 84 01010100
U 85 01010101
V 86 01010110
W 87 01010111
X 88 01011000
Y 89 01011001
Z 90 01011010
   
Symbol Decimal Binary
a 97 01100001
b 98 01100010
c 99 01100011
d 100 01100100
e 101 01100101
f 102 01100110
g 103 01100111
h 104 01101000
i 105 01101001
j 106 01101010
k 107 01101011
l 108 01101100
m 109 01101101
n 110 01101110
o 111 01101111
p 112 01110000
q 113 01110001
r 114 01110010
s 115 01110011
t 116 01110100
u 117 01110101
v 118 01110110
w 119 01110111
x 120 01111000
y 121 01111001
z 122 01111010

(sexy69bis) #13

I co mam z tym zrobić? :wink:


(krystian3w) #14

Jak by się miało czas to by można napisać program konsolowy co by plik sortował z zmodyfikowaną konfiguracją, jak nie obsługuje tego żaden edytor i twój nie obsługuje wtyczek (pluginów).


Znak polski CP852 (Latin II)
Ą 164
Ć 143
Ę 168
Ł 157
Ń 227
Ó 224
Ś 151
Ź 141
Ż 189
    
Znak polski CP852 (Latin II)
ą 165
ć 134
ę 169
ł 136
ń 228
ó 162
ś 152
ź 171
ż 190

(sexy69bis) #15

Napisanie skryptu VBS zajęło mnie kilka minut.

Ale chciałbym to mieć w swoim edytorze.
Czekam na odpowiedź ze strony edytora.

Już mam plugin.