Jak program w pythonie zapakować dla windowsa?


(Rosiak112) #1

Napisałem program w pythonie w gtk,chciałbym aby użytkownicy windowsa mogli zainstalowac mój program wraz z interpreterem pythona, oraz biblioteką gtk.

Chciałbym się też dowiedzieć jak zrobić taką instalacje z komponentami wymienionymi wyżej oraz żeby program zainstalował się jak każdy inny program na pc.


(Methylz) #2

http://www.py2exe.org/index.cgi/Py2exeAndPyGTK


(Copycona) #3

http://www.dobreprogramy.pl/iluzion/Sam … 25620.html