Jak przekonwertować Acsm do pdf usuwając drm


(pawel500) #1

Tak jak w temacie.
Tutaj jest to ciekawie opisane


że trzeba ściągnąć calibre i cytuję: "Musimy po prostu ściągnąć odpowiednie wtyczki. W programie wtyczki instaluje się wchodząc w Preferencje>Wtyczki>Wczytaj wtyczkę z pliku."
I tu moje pytanie. Jakie wtyczki?? Bo tych wtyczek jest do ściągnięcia bardzo dużo.


(krystian3w) #2

Niby powinno wystarczyć kilka paczek / wtyczek - tools_v5.1.zip (1,3 MB)

tools_v5.1
|  ReadMe_First.txt
|  
+---Calibre_Plugins
|    eReaderPDB2PML_v06_plugin.zip
|    ignobleepub_v01.6_plugin.zip
|    ineptepub_v01.7_plugin.zip
|    ineptpdf_v01.4_plugin.zip
|    K4MobiDeDRM_v04.2_plugin.zip
|    README-eReaderPDB2PML-plugin.txt
|    README-Ignobleepub-plugin.txt
|    README-Ineptepub-plugin.txt
|    README-Ineptpdf-plugin.txt
|    README-K4MobiDeDRM-plugin.txt
|    
+---DeDRM_Applications
|    DeDRM_5.1.app.zip
|    DeDRM_v5.1_WinApp.zip
|    ReadMe_DeDRM.app.rtf
|    ReadMe_DeDRM_WinApp.txt
|    
\---Other_Tools
  |  README_Kindle_for_iPad_iPhone_iPodTouch.txt
  |  
  +---Additional_Tools
  |  |  DumpMobiHeader.py
  |  |  FindTopazEbooks.pyw
  |  |  KindlePID.pyw
  |  |  kindlestrip_v133.py
  |  |  mergeKF8Only.zip
  |  |  MobiDeDRM.pyw
  |  |  MobiDeDRM_033.py
  |  |  MobiML2HTML.zip
  |  |  Mobi_Unpack_v050.zip
  |  |  
  |  +---lib
  |  |    kindlepid.py
  |  |    mobidedrm.py
  |  |    mobihuff.py
  |  |    mobiml2html.py
  |  |    prc.py
  |  |    scrolltextwidget.py
  |  |    subasyncio.py
  |  |    
  |  \---older_tools
  |      kindlefix.py
  |      Kindleizer.pyw
  |      mobiunpack.py
  |      PIDCheck.py
  |      reindent.py
  |      
  +---Adobe_ePub_Tools
  |  |  ineptepub_v5.6.pyw
  |  |  ineptkey_v5.4.pyw
  |  |  README_ineptepub.txt
  |  |  
  |  \---Original_IHeart_Cabbages_Scripts
  |      ineptepub_v5.2.pyw
  |      ineptkey_v5.pyw
  |      
  +---Adobe_PDF_Tools
  |    ineptkey_v5.4.pyw
  |    ineptpdf_v7.11.pyw
  |    README_ineptpdf.txt
  |    
  +---Barnes_and_Noble_ePub_Tools
  |  |  ignobleepub_v3.4.pyw
  |  |  ignoblekeygen_v2.3.pyw
  |  |  README_ignoble_epub.txt
  |  |  
  |  \---Original_IHeart_Cabbages_Scripts
  |      ignobleepub.pyw
  |      ignoblekey.pyw
  |      ignoblekeygen.pyw
  |      
  +---ePub_Fixer
  |  |  ePub_Fixer.pyw
  |  |  README_ePub_Fixer.txt
  |  |  
  |  \---lib
  |      scrolltextwidget.py
  |      subasyncio.py
  |      zipfix.py
  |      
  +---eReader_PDB_Tools
  |  |  eReaderPDB2PML.pyw
  |  |  eReaderPDB2PMLZ.pyw
  |  |  Pml2HTML.pyw
  |  |  README_eReaderPDB.txt
  |  |  
  |  \---lib
  |      erdr2pml.py
  |      eReaderPDB2PML_plugin.py
  |      openssl_des.py
  |      pycrypto_des.py
  |      python_des.py
  |      scrolltextwidget.py
  |      subasyncio.py
  |      xpml2xhtml.py
  |      
  +---KindleBooks
  |  |  KindleBooks.pyw
  |  |  README_KindleBooks.txt
  |  |  
  |  \---lib
  |      aescbc.py
  |      alfcrypto.dll
  |      alfcrypto.py
  |      alfcrypto64.dll
  |      alfcrypto_src.zip
  |      convert2xml.py
  |      flatxml2html.py
  |      flatxml2svg.py
  |      genbook.py
  |      k4mobidedrm.py
  |      k4mutils.py
  |      k4pcutils.py
  |      kgenpids.py
  |      libalfcrypto.dylib
  |      libalfcrypto32.so
  |      libalfcrypto64.so
  |      mobidedrm.py
  |      scrolltextwidget.py
  |      stylexml2css.py
  |      subasyncio.py
  |      topazextract.py
  |      
  \---Kindle_for_Android_Patch
      kindle3.patch
      ReadMe_K4Android.txt
      

ale czy się nie zdezaktualizowały wtyczki / pliki to nie wiem, poza tym wydaje mi się że temat łamie regulamin forum.


(pawel500) #3

Hej
Dziękuję za pomoc
Jak je zainstalować?