Jak przekonwertować wartość z UTC

Mam podany czas w formacie UTC (np.1257684238). Jak to przekonwertować na czas “normalny” ? czy jest taka możliwość? Jeśli tak to proszę opisać krok po kroku :wink:

Jeżeli podany przez Ciebie format oznacza liczbę milisekund, jaka minęła od roku 1970, a chcesz uzyskać rok, miesiąc, dzień w postaci liczb całkowitych możesz skorzystać z odpowiednich funkcji dostępnych w Javie:

GregorianCalendar gc = new GregorianCalendar();

		gc.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("GMT+1"));

		gc.setTimeInMillis(1257684238);


		Integer year = gc.get(Calendar.YEAR);

		Integer month = gc.get(Calendar.MONTH);

		Integer day = gc.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);

Więcej informacji możesz uzyskać w dokumentacji Javy:

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api … endar.html

http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/api … eZone.html