Jak przenieść aplikacje systemowe na kartę SD?

Mam 8GB pamięci ale flash :grinning: RAM to tylko 1GB :nauseated_face: i kartę SD 16GB :rage: i pytanie j.w
Android 5.1
Prawie nic nie mam zainstalowane i zostało mi tylko 700MB. A tych kobyłek z Google nie mogę ruszyć.

Co z tego usunąć
package:com.monotype.android.font.rosemary
package:com.sec.android.app.DataCreate
package:com.google.android.youtube
package:com.samsung.android.themestore
package:com.sec.android.app.chromecustomizations
package:vn.tb.th.doubletapstar
package:com.android.providers.telephony
package:com.sec.android.app.parser
package:com.google.android.googlequicksearchbox
package:com.android.providers.calendar
package:com.osp.app.signin
package:com.samsung.clipboardsaveservice
package:com.sec.automation
package:com.android.providers.media
package:com.samsung.android.sdk.spenv10
package:com.google.android.onetimeinitializer
package:com.sec.android.widgetapp.digitalclock
package:com.android.wallpapercropper
package:pl.bzwbk.bzwbk24
package:com.sec.factory.camera
package:org.simalliance.openmobileapi.service
package:com.sec.usbsettings
package:com.android.documentsui
package:com.android.externalstorage
package:com.sec.factory
package:com.android.htmlviewer
package:com.android.mms.service
package:com.sec.android.wallpapercropper2
package:com.android.providers.downloads
package:com.wsomacp
package:com.android.browser.provider
package:com.sec.android.Kies
package:com.samsung.android.email.sync
package:com.sec.android.app.easylauncher
package:com.sec.android.widgetapp.easymodecontactswidget
package:com.samsung.android.email.provider
package:com.sec.di.SmartSelfShot
package:com.samsung.android.MtpApplication
package:com.sec.android.app.factorykeystring
package:com.sec.android.app.samsungapps
package:com.sec.android.emergencymode.service
package:com.google.android.configupdater
package:com.sec.android.app.wlantest
package:com.sec.android.widgetapp.SPlannerAppWidget
package:com.sec.android.app.billing
package:com.android.defcontainer
package:com.sec.android.daemonapp
package:com.android.vending
package:com.android.pacprocessor
package:com.samsung.android.email.ui
package:com.sec.android.app.popupuireceiver
package:com.sec.android.AutoPreconfig
package:com.samsung.android.SettingsReceiver
package:minuhome.DarkMint
package:com.sec.android.app.soundalive
package:com.sec.android.providers.security
package:com.sec.android.provider.badge
package:com.android.certinstaller
package:com.samsung.android.securitylogagent
package:com.google.android.marvin.talkback
package:com.samsung.android.app.assistantmenu
package:com.samsung.android.email.composer
package:com.samsung.SMT
package:android
package:com.android.contacts
package:com.android.mms
package:com.android.nfc
package:com.android.stk
package:com.android.backupconfirm
package:com.samsung.klmsagent
package:com.aire
package:com.samsung.android.app.memo
package:com.sec.android.app.SecSetupWizard
package:minuhome.DarkMint.wallpaper
package:com.google.android.gm
package:com.sec.android.app.hwmoduletest
package:com.aire.home
package:com.sec.bcservice
package:com.android.calendar
package:com.monotype.android.font.samsungsans
package:com.sec.android.app.sysscope
package:com.google.android.instantapps.supervisor
package:com.sec.android.app.wallpaperchooser
package:org.chromium.webapk.a6ae7bc01561850fc
package:com.sec.android.app.servicemodeapp
package:com.sec.android.preloadinstaller
package:com.google.android.setupwizard
package:com.sec.android.gallery3d
package:com.android.providers.settings
package:com.sec.app.TransmitPowerService
package:com.android.sharedstoragebackup
package:com.sec.android.widgetapp.dualclockdigital
package:com.samsung.android.app.colorblind
package:com.google.android.music
package:com.sec.android.pagebuddynotisvc
package:com.android.printspooler
package:com.android.dreams.basic
package:com.sec.android.widgetapp.ap.hero.accuweather
package:com.sec.android.app.music
package:com.android.incallui
package:com.sec.android.omc
package:com.android.inputdevices
package:com.aire.appicon
package:com.sec.esdk.elm
package:com.android.stk2
package:com.sec.android.Preconfig
package:com.aire.wallpaper
package:com.google.android.apps.docs
package:com.google.android.apps.maps
package:com.sec.enterprise.mdm.vpn
package:minuhome.BlackEdition.wallpaper
package:com.sec.android.inputmethod
package:com.sec.android.app.clockpackage
package:com.sec.android.RilServiceModeApp
package:com.google.android.webview
package:pl.mobicore.mobilempk
package:com.samsung.android.widgetapp.connectivitywidget
package:com.android.server.telecom
package:com.google.android.syncadapters.contacts
package:com.android.keychain
package:com.android.chrome
package:com.samsung.android.asksmanager
package:com.samsung.android.themecenter
package:com.samsung.android.sm
package:com.google.android.gms
package:com.google.android.gsf
package:com.google.android.tts
package:com.google.android.partnersetup
package:com.p1.chompsms.themes.dark_mode_black
package:com.sec.android.diagmonagent
package:com.android.packageinstaller
package:com.google.android.videos
package:com.sec.spp.push
package:com.sec.android.widgetapp.digitalclockeasy
package:com.sec.android.app.myfiles
package:com.android.proxyhandler
package:minuhome.BlackEdition.appicon
package:com.samsung.android.allshare.service.fileshare
package:com.sec.android.app.launcher
package:com.google.android.feedback
package:com.google.android.apps.photos
package:com.google.android.syncadapters.calendar
package:com.android.managedprovisioning
package:com.sec.android.providers.tasks
package:com.sec.android.app.sbrowser
package:com.monotype.android.font.chococooky
package:com.android.dreams.phototable
package:com.samsung.safetyinformation
package:com.facebook.katana
package:com.sec.android.app.ringtoneBR
package:com.android.providers.partnerbookmarks
package:com.google.android.gsf.login
package:com.cleanmaster.sdk
package:com.samsung.android.app.accesscontrol
package:com.android.wallpaper.livepicker
package:com.sec.enterprise.mdm.services.simpin
package:com.android.apps.tag
package:com.samsung.android.app.FileShareClient
package:com.facebook.system
package:com.sec.android.app.popupcalculator
package:com.sec.android.soagent
package:by.androld.contactsvcf
package:com.samsung.android.fmm
package:com.samsung.android.mdm
package:com.sec.phone
package:com.google.android.backuptransport
package:com.visionobjects.resourcemanager
package:com.samsung.android.smcore
package:com.sec.app.RilErrorNotifier
package:com.android.settings
package:pl.promate.bilkom
package:com.sec.android.app.bluetoothtest
package:minuhome.DarkMint.home
package:com.sec.android.emergencylauncher
package:com.textra
package:com.sec.hearingadjust
package:com.sec.android.splitsound
package:com.wssnps
package:com.samsung.android.app.watchmanagerstub
package:com.policydm
package:com.samsung.android.app.FileShareServer
package:minuhome.BlackEdition.home
package:com.android.vpndialogs
package:eu.chainfire.supersu
package:com.android.phone
package:com.android.shell
package:com.sec.tcpdumpservice
package:com.android.providers.userdictionary
package:com.sec.enterprise.knox.cloudmdm.smdms
package:com.wssyncmldm
package:com.android.location.fused
package:com.android.systemui
package:com.sec.android.app.personalization
package:com.monotype.android.font.cooljazz
package:com.facebook.appmanager
package:com.sec.android.provider.logsprovider
package:com.samsung.aasaservice
package:minuhome.DarkMint.appicon
package:com.sec.android.app.fm
package:com.sec.android.app.mt
package:com.sec.android.provider.emergencymode
package:minuhome.BlackEdition
package:com.sec.android.app.camera
package:com.android.bluetooth
package:com.google.android.androidforwork
package:com.android.providers.contacts
package:com.sec.android.widgetapp.webmanual
package:com.samsung.sec.android.application.csc
package:com.sec.android.app.voicerecorder
package:com.android.captiveportallogin
package:com.samsung.android.video
package:com.samsung.android.email.widget

jak prubuję usunąć to dostaję:
pm uninstall -k --user 0 package:com.google.android.webview
Failure - not installed for 0

Musisz mieć Root’a, żeby usunąć / przenieść aplikacje systemowe.

zainstalowaj root i app2sd, musisz mieć szybką kartę min class 10. I tą aplikację linkuj aplikacje do karty SD. Usuwanie aplikacji systemowych raczej odpuść, tel zacznie się do nich odwoływać i będzie pluł błędami.