Jak przenieść forum?

  1. Jak skonfigurować plik config.php

    <?php $dbms = 'mysql4'; $dbhost = 'localhost'; $dbname = '???'; $dbuser = '???'; $dbpasswd = '????; $table_prefix = 'phpbb_'; define('PHPBB_INSTALLED', true); ?>

Moje pytanie: Co wpisać w polach gdzie dałem “??”. Gdzie te dane znaleźć? 2.Jak skonfigurować jinijki/jakie w pliku bazy?

-- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 2.11.1deb1

-- http://www.phpmyadmin.net

--

-- Host: localhost

-- Czas wygenerowania: 07 PaĄş 2007, 21:10

-- Wersja serwera: 4.1.22

-- Wersja PHP: 5.2.3-1


SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";


--

-- Baza danych: `db_forumsko2`

--

CREATE DATABASE `????` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;

USE `????`;


-- --------------------------------------------------------


--

-- Struktura tabeli dla `phpbb_adv_person`

--


CREATE TABLE IF NOT EXISTS `phpbb_adv_person` (

  `user_id` mediumint(9) NOT NULL default '0',

  `person_id` mediumint(9) NOT NULL default '0',

  `person_ip` char(8) default '',

  PRIMARY KEY (`user_id`,`person_id`)

) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
  1. Jaka jest kolejność działania??

Eksport starej bazy -> Utworzyć nową w panelu(np lua.pl) - Zaimportować starą do lua.pl przez phpmyadmina - > wkleić zmodyfikowany plik config.php i wszystkie pliki ze starego ftp?

Odpowiedzcie na wszystkie pytania. Nie mam już siły próbowałem wszystkiego.

odpowiedź na I pyt.

$dbname = nazwa bazy danych

$dbuser = nazwa użytkownika bazy danych

$dbpasswd = hasło

jeśli możesz utworzyć baze danych na swojej stronie, to jej nawze wpisz w “Dbname”

niektóre serewery mają zgóry przypisaną jedną baze danych - wtedy właśnie ją wpisujesz w “dbname”

pyt. II nie rozumiem :wink:

pyt. III

dobrze zrozumiałem chcesz przenieść skrypt na inny serwer?

jeśli tak to robisz eksport bazy danych, na nowej stronie tworzysz bazę danych i robisz import (uważaj jednak w niektórych skryptach np. SMF musisz poprawić także wpisy w bazie danych)

(Alfred) pytanie 2: wywal całe to zapytanie i stwórz bazę ręcznie :slight_smile:

Napisz dokładnie odkąd dokąd usunąć. Jeżeli w panelu na lua mam już utworzoną bazę, Jak ustawić to w pliku bazy?(Chyba usunąć linijkę CREATE DATABASE?). Plik config.php wgrać na końcu razem ze wszystkimi plikami starego ftp na nowy TAK??

Zakładam, że masz forum Przema: http://www.przemo.org/phpBB2/forum/view … hp?t=30441 :smiley:

Przy imporcie bazy pokazuje mi coś takiego:

Błąd


Wygląda na to, że w twoim zapytaniu SQL jest błąd. W znalezieniu przyczyny problemu może pomóc także - jeśli się pojawi - poniższy opis błędu serwera MySQL.


ERROR: Niezamknięty cudzysłów @ 223

STR: "

SQL: -- phpMyAdmin SQL Dump

-- version 2.11.0-rc1

-- http://www.phpmyadmin.net

--

-- Host: localhost


-- Czas wygenerowania: 09 Pa�� 2007, 18:17

-- Wersja serwera: 5.0.32

-- Wersja PHP: 5.2.4


SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";# MySQL zwrócił pusty wynik (zero rekordów).--

-- Baza danych: `db_nazwa`

--

CREATE DATABASE `db_nazwa` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci;

Pisze wyraźnie że nie zamknąłes cudzysłowia! :wink:

To niby jak mam go zamknąć jak nie kasowałem żadnych cudzysłowów.

Popatrz, czy wszystkie cudzysłowy masz pozamykane, a jak nie, to zamknij.

Dzięki. Już zaimportowałem bazę wszystko ładnie pozmieniałem itp. Skopiowałem pliki na nowy ftp teraz mam coś takiego jak wchodzę na stronę:

phpBB by Przemo : Critical Error


Could not connect to the database.

Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 111

To już nie ważne zmieniłem na locallhost i strona się włancza ale przy logowaniu mam coś takiego

You have damaged: config.php file !

• File must begin with: <?php and finish with ?> with any other chars (spaces, tabs or new line) before <?php and after ?>

• You must correct the file !

• Remember it is not mistake, if your text editor can not see this space, tab or new line, use other editor with operating multi (CR/LF) format or create new file with clean content.

• Forum will not work correctly with damaged config.php file.


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/freehost/p/l/plikownia/www/login.php:65) in /home/freehost/p/l/plikownia/www/includes/sessions.php on line 546


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/freehost/p/l/plikownia/www/login.php:65) in /home/freehost/p/l/plikownia/www/includes/sessions.php on line 547


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/freehost/p/l/plikownia/www/login.php:65) in /home/freehost/p/l/plikownia/www/includes/functions.php on line 1737

Forum masz na darmowym freehoście?? Tam nie będzie ci działać phpBB, bo tam nie ma bazy MySQL. Zmień najpierw serwer.

http://www.translate.pl

Słowo “file” jest źle przetłumaczone - zamiast “fajł” powinno być “plik”.

Z tego błędu wynika, że uszkodziłeś plik config.php . Zobacz: http://www.przemo.org/phpBB2/forum/view … config.php .